Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Świętej Rodziny

MUSZELKI

Plan miesięczny – październik 2019

Tematy integrujące na poszczególne tygodnie:

30. IX- 4.X. 2019

Temat integrujący: WARZYWA.

PON. MARCHEWKA.
WT. PIETRUSZKA.
ŚR. KAPUSTA.
CZW. ZIEMNIAKI.
PT. WARZYWA W SŁOIKU.

7-11.X. 2019

Temat integrujący: JESIENIĄ W PARKU-ZWIERZĘTA W PARKU.

PON. KOLOROWE LIŚCIE.
WT. KASZTANY.
ŚR. JARZĘBINOWE KORALE.
CZW. WIEWIÓRKA.
PT. GOŚCIE W PRZEDSZKOLU – WIZYTA PRZEDSTAWICIELI POLICJI.

14-18.X. 2019

Temat integrujący: LAS JESIENIĄ – ZWIERZĘTA W LESIE.

PON. LIŚCIE I IGŁY.
WT. JEZ.
ŚR. SARNA.
CZW. DZIĘCIOŁ.
PT. DARY LASU – GRZYBY.

21-25.X. 2019

Temat integrujący: MOJA RODZINA.

PON. ZABAWY Z MAMĄ.
WT. ZABAWY Z TATĄ.
ŚR. MOJE RODZEŃSTWO.
CZW. FAJNIE MIEĆ RODZEŃSTWO.
PT. POMAGAM MAMIE I TACIE.

28-31.X. 2019

Temat integrujący: PRZYGOTOWANIA DO ZIMY.

PON. DOMOWA SPIŻARNIA.
WT. BUDA DLA BURKA.
ŚR. KARMNIK DLA PTAKÓW.
CZW. W DZIUPLI WIEWIÓRKI.
ZADANIA EDUKACYJNE DO REALIZACJI:

– słuchanie krótkich utworów literackich, odpowiadanie na pytania, dotyczące ich treści;
– wdrażanie do budowania krótkich wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji lub przygotowanej przez nauczyciela;
– dzielenie słów na sylaby według wzoru nauczyciela;
– aktywne uczestnictwo w zabawach ortofonicznych, usprawniających pracę narządów mowy;
– rozwijanie percepcji słuchowo – wzrokowej;
– rozpoznawanie odgłosów z najbliższego otoczenia;
– uczestnictwo w zabawach tematycznych i integracyjnych;
– uczestnictwo w zabawach umożliwiających bezpośredni kontakt z otoczeniem przyrodniczym;
– poznawanie i określanie właściwości piasku i wody;
– rozpoznawanie przedmiotów poprzez użycie zmysłów: smak, węch, dotyk, słuch, wzrok;
– rozpoznawanie, wyróżnianie i nazywanie znanych przedmiotów, osób i zwierząt ( wiewiórka, jeż, sarna, dzięcioł, pies, ptaki) i ich czynności na obrazku w krótkim czasie;
– obserwacja najbliższego otoczenia, wypowiadanie się na temat swoich obserwacji;
– dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią;
-wskazywanie, nazywanie i rozpoznawanie zmysłami warzyw: marchwi, pietruszki, kapusty, ziemniaków;
– zachęcanie dzieci do częstego spożywania warzyw w celu zachowania zdrowia dobrego samopoczucia;
– zapoznanie z budową roślin ( korzeń, łodyga, liście, część nadziemna i podziemna);
– rozpoznawanie i nazywanie darów jesieni: jabłka, orzechów, kasztanów, jarzębiny, grzybów;, kwiatu łopianu, fasoli, liścia kapusty, owoców kaliny, klonowych owoców – nosków z klonu;
– poznawanie liści, ich wyglądu w powiększeniu, budowy;
– rozróżnianie i nazywanie części ciała;
– poznawanie członków swojej rodziny i pełnionych przez nich ról;
– poznawanie środowiska przyrodniczego: las, park;
– zapoznanie ze sposobami przygotowywania się do zimy ludzi i zwierząt;
– rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt zimą;
– rozpoznawanie nasion i ziarn dla ptaków;
– zapoznanie dzieci ze specyfiką pracy leśnika;
– poznawanie pracy policjanta oraz utrwalenie poznanych zasad bezpiecznego poruszania się po drodze poprzez uczestnictwo w spotkaniu z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego;
– przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu: w ogrodzie przedszkolnym, na spacerach i wycieczkach;
– kształtowanie umiejętności położenia przedmiotów w przestrzeni i stosowania pojęć: przed,na, nad, pod, za, wysoko, nisko w sytuacjach zadaniowych;
– klasyfikowanie przedmiotów ze względu na jedną cechę – kształt;
– rozpoznawanie koła i trójkąta;
– kształtowanie umiejętności układania szeregów z powtarzających się przedmiotów; dostrzeganie powtarzalności i kontynuowanie rytmów;
– przeliczanie w dostępnym zakresie;
– rozumienie i stosowanie pojęć: taki sam;
– rozumienie i stosowanie pojęć określających wielkość: mały, duży;
– konstruowanie różnorodnych budowli z klocków według wzoru lub własnego pomysłu;
– rysowanie po śladzie zgodnie ze wskazanym przez nauczyciela kierunkiem;
– posługiwanie się dłonią i narzędziami malarskimi w sposób umożliwiający śmiałość ekspresji;
– rysowanie i malowanie na dowolny temat;
– śpiewanie piosenek indywidualnie i w grupie;
– uczestniczenie w zabawach muzyczno -ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych;
– rozróżnianie tempa do marszu i do biegu: szybko – wolno;