Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Świętej Rodziny

MUSZELKI

MUSZELKI

PLAN PRACY: LISTOPAD 2018

Tematy integrujące na poszczególne tygodnie:

 2,5-9.XI.2018

Temat integrujący: LISTOPADOWE WSPOMNIENIA.

  1. W LISTOPADZIE ODWIEDZAMY CMENTARZE.

PON.  MOI NAJBLIŻSI.

  1. MOI RODZICE.

ŚR. ZABAWY Z DZIADKAMI.

CZW. BRAT I SIOSTRA.

  1. RODZINNA GALERIA.

12-16. XI.2018

Temat integrujący: JESIENNA POGODA.

PON. JESIENNA POGODA.

  1. CIEMNE CHMURY.

ŚR. DESZCZOWE KROPELKI.

CZW. LISTOPADOWY  WIATR.

  1. JESIENNE UBRANIE.

19-23.XI.2018

Temat integrujący: ZWIERZĘTA DOMOWE.

PON.  KOTY I KOTKI.

  1. PIES-MÓJ PRZYJACIEL.

ŚR. JESTEM OPIEKUNEM.

CZW. KIM JEST WETERYNARZ?

  1. PRZYTUL MISIA.

26-30.XI.2018

Temat integrujący: ZIMNO, CORAZ ZIMNIEJ.

PON. NIEZWYKŁE DOMY.

  1. ZIMOWY ŚPIOCH- JEŻ.

ŚR. KTO PRZYLECI DO KARMNIKA?

CZW. NOWE FUTERKO.

  1. POMAGAMY ZWIERZĘTOM PRZETRWAĆ ZIMĘ.

CELE OGÓLNE:

– zapoznanie z tradycją obchodów Święta Wszystkich Świętych;

– podawanie nazw członków rodziny;

– tworzenie ramki na zdjęcie rodzinne;

– kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat zawodów wykonywanych przez mamę i tatę;

– zachęcanie dzieci do rozmów z rodzicami na temat ich ulubionych zabaw i zabawek z dzieciństwa;

– pogłębianie pozytywnych więzi rodzinnych;

-kształtowanie postawy szacunku wobec osób starszych, budowanie poczucia sprawstwa;

– posługiwanie się określeniami: niższy, wyższy;

– kształtowanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej imion;

– kształtowanie nawyku prawidłowego oddechu;

– zapoznanie z pojęciami: galeria, wystawa – rozumienie wieloznaczności słów;

– wdrażanie do zgodnego współdziałania z rówieśnikami w zabawie;

– obdarzanie uwagą dzieci i nauczyciela podczas zabawy;

– dostrzeganie i podawanie nazw zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla późnej jesieni;

– próby tworzenia deszczowej muzyki – gra na instrumentach;

– rozwijanie umiejętności językowych, zachęcanie do zabaw słowotwórczych;

– dostrzeganie kształtów i kolorów chmur;

– rozwijanie wyobraźni;

– dostrzeganie oraz kontynuowanie regularności i rytmów;

– grupowanie elementów według wielkości;

– utrwalanie nawyku oddychania prawidłowym torem oddechowym przy tworzeniu pracy plastycznej;

– ćwiczenia mięśni narządów mowy;

– wzmacnianie mięśni kręgosłupa;

– opowiadanie historyjki obrazkowej zgodnie z chronologią zdarzeń, używanie określeń: na początku, potem, na końcu;

– utrwalanie nazw ubrań;

– różnicowanie wielkości: duży, większy, największy oraz mały, mniejszy, najmniejszy;

– liczenie w dostępnym zakresie;

– kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego;

– kształtowanie potrzeby opiekowania się zwierzętami, rozumienie słowa ,,opiekun’’;

– doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej;

– identyfikowanie i określanie własnych emocji, radzenie sobie ze smutkiem i stresem, rozwijanie empatii;

– interpretowanie muzyki poprzez ruch;

– doskonalenie umiejętności śpiewu;

– rozwijanie umiejętności rysowania;

– grupowanie przedmiotów ze względu na ich wielkość;

– zapoznanie z pracą weterynarza: spotkanie z lekarzem weterynarii;

– usprawnianie mięśni narządów mowy poprzez zabawy naśladowcze oparte na zgłoskach, rozpoznawanie głosów zwierząt domowych;

– utrwalanie nazw zwierząt;  rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt futerkowych;

– poznawanie zasad odpowiedzialnego dokarmiania zwierząt;

– wzbogacanie wiedzy przyrodniczej (zimowe mieszkania zwierząt);

– porównywanie liczebności zbiorów;

– rozwijanie sprawności manualnej;

– poznawanie różnych materiałów;

– posługiwanie się określeniami: ,,miękki’’, ,,szorstki’’;

– rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej, ruchowej i motorycznej;