Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Świętej Rodziny

MUSZELKI

Plan miesięczny – listopad 2019

Tematy integrujące na poszczególne tygodnie:

4.11 – 8.11.2019r.

Temat integrujący: UBRANIA NA ZIMNE DNI.

PON. KOZAKI I TRZEWIKI.

 1. KURTKI I PŁASZCZYK.

ŚR. CZAPKI I SZALIKI.

CZW.JESIENNE UBRANIE.

 1. UBIERAM SIĘ SAM.

12.11- 15.11.2019r.

Temat integrujący: PADA I PADA.

WT. DESZCZ.

ŚR. ZABAWY Z PARASOLEM.

CZW. WIATR.

PT. ZABAWY Z LATAWCEM.

18.11- 22.11.2019r.

 Temat integrujący: JESIENNE MALOWANIE.

PON.KOLOROWE FARBY.

WT.PRACOWITE RĄCZKI.

ŚR. NARZĘDZIA MALARSKIE.

CZW. MALOWANE OBRAZKI.

PT. WESOŁE MALOWANIE.

25.11- 29.11.2019r.

Temat integrujący: SPOTKANIE Z LISTONOSZEM.

PON. LIST.

WT. LISTONOSZ.

ŚR. PISZEMY LISTY.

CZW. SKRZYNKA POCZTOWA.

PT. LIST DO MIKOŁAJA.

ZADANIA EDUKACYJNE DO REALIZACJI:

 • Uczestnictwo w swobodnych rozmowach z dziećmi i nauczycielem;
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się dziecka na interesujący go temat.
 • Budowanie krótkich wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji.
 • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania krótkich utworów literackich oraz odpowiadania na pytania dotyczące ich treści.
 • Rozpoznawanie i różnicowanie odgłosów z najbliższego otoczenia.
 • Kształtowanie umiejętności porządkowania zdarzeń historyjki złożonej z 2 obrazków.
 • Dzielenie  słów na sylaby według wzoru nauczyciela.
 • Uczestniczenie w zabawach dowolnych w małych zespołach; podejmowanie próby przezwyciężenia nieśmiałości.
 • Uczestniczenie w zabawach tematycznych i integracyjnych.
 • Rozpoznawanie przedmiotów poprzez używanie zmysłów: smaku, węchu, dotyku, słuchu, wzroku.
 • Rozpoznawanie, wyróżnianie i nazywanie znanych przedmiotów, osób, zwierząt i ich czynności na obrazku w krótkim czasie.
 • Stosowanie się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu: w ogrodzie przedszkolnym, na spacerach.
 • Rozpoznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku i nazywanie ich.
 • Kształtowanie umiejętności nazywania części garderoby: czapka, szalik, kurtka, płaszczyk, kozaki, trzewiki, bluzka, sweter.
 • Rozróżnianie i nazywanie części ciała.
 • Stosowanie określeń: dużo, mało.
 • Stosowanie pojęć określających wielkość: duży, mały.
 • Rozpoznawanie figur: koło i trójkąt.
 • Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na jedną cechę- kształt.
 • Podejmowanie próby kontynuacji rytmu rozpoczętego przez nauczyciela.
 • Konstruowanie różnorodnych budowli z klocków według wzoru lub własnego pomysłu.
 • Posługiwanie się dłonią i narzędziami malarskimi w sposób umożliwiający śmiałość ekspresji, rozmach i płynność ruchów.
 • Układanie z mozaiki geometrycznej według wzoru nauczyciela.
 • Rysowanie kształtu koła.
 • Śpiewanie piosenek w grupie i indywidualnie.
 • Posługiwanie się pojęciami: cicho, głośno.
 • Poznanie instrumentu jakim jest bębenek; kształtowanie swobodnej gry na nim dłonią.
 • Kształtowanie umiejętności ustawiania się w rzędzie.
 • Kształtowanie umiejętności ustawiania się w kole wiązanym.
 • Uczestniczenie w zabawach muzyczno- ruchowych; reagowanie ruchem na zmiany dynamiki, tempa i wielkości dźwięków utworu muzycznego.
 • Kształtowanie umiejętności odtwarzania rytmu podanego przez nauczyciela.
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Doskonalenie sprawności motorycznej( szybkość, siła, skoczność), umiejętności rzutu do celu oraz umiejętności współpracy w grupie podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.
 • Właściwe reagowanie na umówione wcześniej sygnały wzrokowe oraz dźwiękowe w zabawach ruchowych.
 • Kształtowanie umiejętności odczytywania informacji na niektórych znakach drogowych- przejście dla pieszych.
 • Właściwe zachowywanie się na skrzyżowaniu i podczas przechodzenia przez ulicę.
 •  Umiejętność wskazywania korzyści ze spożywania warzyw.
 • Wskazywanie zdrowych i niezdrowych produktów spożywczych.