Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Świętej Rodziny

MUSZELKI

Plan miesięczny – styczeń 2020

Tematy integrujące na poszczególne tygodnie:

2.01- 3.01.2020r.

Temat integrujący:  Przez okrągły rok.

CZW. KARUZELA PÓR ROKU.

 1. TYDZIEŃ ZA TYGODNIEM.

 7.01- 10.01.2020r.

Temat integrujący: Przez okrągły rok.

 JAK TO ZIMĄ BYWA.

ŚR. JAK TO WIOSNĄ BYWA.

CZW. JAK TO LATEM BYWA.

 1. JAK TO JESIENIĄ BYWA.

13.01-17.01.2020r.

Temat integrujący: Biało dookoła.

PON. ŚNIEG

 1. LÓD

ŚR. MROZEM MALOWANE

CZW. KRAINA KRÓLOWEJ ŚNIEGU

 1. KRAINA KRÓLOWEJ ŚNIEGU

20.01-24.01.2020r.

Temat integrujący: Babcia i dziadek.

PON. MOJA BABCIA.

 1. UPOMINEK DLA BABCI.

ŚR. MÓJ DZIADEK

CZW. UPOMINEK DLA DZIADKA.

 1. DZIEŃ BABCI I DZIADKA.

27.01-31.01.2020r.

Temat integrujący: Lubimy zimę.

PON. SPOTKANIE Z BAŁWANKIEM.

 1. NA SANECZKACH.

ŚR. JEŹDZIMY NA SANKACH.

CZW. NA ŚLIZGAWCE.

 1. BEZPIECZNE ZABAWY.

ZADANIA EDUKACYJNE DO REALIZACJI:

 • Uczestnictwo w swobodnych rozmowach z dziećmi i nauczycielem.
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na interesujące tematy w małych zespołach.
 • Kształtowanie umiejętności słuchania krótkich utworów literackich, odpowiadania na pytania, które dotyczą ich treści.
 • Stosowanie się do słownych poleceń nauczyciela.
 • Poznanie znaczenia pojęcia: berło.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania odgłosów z najbliższego otoczenia: pojemników wypełnionych różnymi materiałami, klucze.
 • Uczestnictwo w zabawach językowych i oddechowych.
 • Kształtowanie umiejętności zadawania pytań w zrozumiały sposób.
 • Dzielenie słów na sylaby według wzoru podanego przez nauczyciela.
 • Uczestnictwo w zabawach dowolnych w małych zespołach- podejmowanie próby przezwyciężania nieśmiałości.
 • Poznanie i określanie właściwości lodu.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania przedmiotów poprzez użycie zmysłów: smaku, dotyku, słuchu, wzroku.
 • Stosowanie się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu: w ogrodzie przedszkolnym, na spacerach i wycieczkach.
 • Dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku.
 • Kształtowanie umiejętności wskazywania cech zimowego krajobrazu oraz pozostałych pór roku.
 • Wskazywanie roli, jakie pełnią dziadkowie w życiu rodziny.
 • Kształtowanie umiejętności czynnego udziału w uroczystościach przedszkolnych.
 • Stosowanie słów określających położenie przedmiotów oraz kierunków w przestrzeni w sytuacjach zadaniowych.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania wybranych figur geometrycznych: koło, trójkąt, prostokąt.
 • Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na jedną cechę- kształt lub kolor.
 • Kształtowanie umiejętności kontynuacji prostego rytmu rozpoczętego przez nauczyciela.
 • Przeliczanie w dostępnym zakresie.
 • Kształtowanie umiejętności konstruowania różnorodnych budowli z klocków według wzoru lub własnego pomysłu.
 • Kształtowanie umiejętności porządkowania zdarzeń historyjki złożonej z trzech obrazków.
 • Posługiwanie się dłonią i narzędziami malarskimi w sposób umożliwiający śmiałość ekspresji, rozmach i płynność ruchu.
 • Układanie płaskie i przestrzenne kompozycji z różnych klocków i materiałów naturalnych oraz przyrodniczych.
 • Kształtowanie umiejętności swobodnego posługiwania się kredkami.
 • Kształtowanie umiejętności rysowania po śladzie zgodnie ze wskazywanym przez nauczyciela kierunkiem.
 • Rysowanie kształtu koła oraz trójkąta.
 • Kształtowanie umiejętności układania z mozaiki geometrycznej według wzoru nauczyciela lub według własnego pomysłu.
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania znanych piosenek nuconych mormorando lub poprzez prezentowanie rytmu.
 • Rozróżnianie tempa do marszu i biegu.
 • Doskonalenie umiejętności ustawiania się w rzędzie i kole wizualnym.
 • Uczestnictwo w zewach muzyczno- ruchowych; reagowanie ruchem na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków utworu muzycznego.
 • Odtwarzanie rytmu podawanego przez nauczyciela.
 • Uczestnictwo w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.
 • Doskonalenie sprawności motorycznej (szybkość, siła, skoczność), umiejętności rzutu do celu i umiejętności współpracy w grupie podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych.
 • Kształtowanie umiejętności właściwego reagowania na umówione wcześniej sygnały wzrokowe, dźwiękowe w zabawach ruchowych.
 • Doskonalenie umiejętności przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy i zachowania na śniegu oraz lodzie.

LUTY 2020

Tematy integrujące na poszczególne tygodnie:

3.02.2020r.- 7.02.2020r. Bajki i bajeczki

Pon. Dobro zawsze zwycięża

Wt. Prawda zawsze wyjdzie na jaw

Śr. Należy pomagać innym

Czw. Nie rozmawiaj z obcymi

Pt. Słuchaj rodziców

 

10.02.2020r.- 14.02.2020r. Dawno, dawno temu

Pon. Zapisane w kamyczkach

Wt. Gipsowe układanki

Śr. Węgiel

Czw. Dinozaury

Pt. Królewny i rycerze

 

17.02.2020r.- 21.02.2020r. Zabawy w karnawale

Pon. Karnawałowe przebieranki

Wt. Karnawałowe szaleństwo

Śr. Zabawy z balonami

Czw. Bal karnawałowy

Pt. Karnawałowe przysmaki

 

 

24.02.2020r.- 28.02.2020r. Dzień i noc

Pon. Słońce

Wt. Księżyc i gwiazdy

Śr. Dzień i noc

Czw. Dzień w przedszkolu

Pt. Kolorowe sny

Zadania edukacyjne do realizacji:

 • Uczestnictwo w swobodnych rozmowach z dziećmi i nauczycielem;
 • Kształtowanie umiejętności wypowiadania się dzieci na interesujący je temat;
 • Kształtowanie umiejętności budowania krótkich wypowiedzi na temat sytuacji przedstawionej na ilustracji lub przygotowanej przez nauczyciela;
 • Uczestnictwo w zabawach parateatralnych, wcielanie się w różne wskazane przez nauczyciela postacie z opowiadania;
 • Uczestnictwo w zabawach usprawniających narządy mowy- gimnastyka buzi i języka;
 • Kształtowanie umiejętności dzielenia na sylaby;
 • Uczestnictwo w zabawach dowolnych w małych zespołach- podejmowanie próby przezwyciężenia nieśmiałości;
 • Uczestnictwo w zabawach tematycznych i integracyjnych;
 • Uczestnictwo w zabawach badawczych;
 • Uczestnictwo w zabawach umożliwiających bezpośredni kontakt z otoczeniem przyrodniczym;
 • Rozpoznawanie przedmiotów poprzez użycie zmysłów: smak, węch, dotyk, słuch, wzrok;
 • Rozpoznawanie, wyróżnianie i nazywanie przedmiotów, osób i zwierząt oraz ich czynności na obrazku w krótkim czasie;
 • Stosowanie się do zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na świeżym powietrzu, spacerach i wycieczkach;
 • Kształtowanie umiejętności dostrzegania i nazywania zmian w przyrodzie zachodzących jesienią, zimą, wiosną i latem;
 • Kształtowanie umiejętności stosowania słów określających położenie przedmiotów i kierunków w przestrzeni w sytuacjach zadaniowych;
 • Rozpoznawanie figur: koło, trójkąt, prostokąt;
 • Poznanie znaczenia pojęcia liczby jeden w aspekcie kardynalnym, porządkowym;
 • Kształtowanie umiejętności klasyfikacji przedmiotów ze względu na jedną cechę- kształt lub kolor;
 • Wskazywanie przedmiotów, który nie pasuje do pozostałych;
 • Kształtowanie umiejętności kontynuacji prostego rytmu rozpoczętego przez nauczyciela;
 • Doskonalenie umiejętności przeliczania w dostępnym dla siebie zakresie;
 • Konstruowanie różnorodnych budowli według wzoru lub własnego pomysłu;
 • Kształtowanie umiejętności porządkowania zdarzeń historyjki złożonej z 2 i 3 obrazków;
 • Doskonalenie umiejętności posługiwania się dłonią i narzędziami malarskimi w sposób umożliwiający śmiałość ekspresji, rozmach i płynność ruchów;
 • Kształtowanie umiejętności układania płaskich i przestrzennych kompozycji z różnych klocków i materiałów naturalnych oraz przyrodniczych;
 • Układanie z mozaiki geometrycznej według wzoru nauczyciela lub według własnych pomysłów;
 • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania znanych piosenek nuconych mormorando lub poprzez prezentowanie rytmu;
 • Rozróżnianie tempa do marszu i do biegu;
 • Kształtowanie umiejętności wykonywania umówionych ruchów wznoszących i opadających zgodnie z dźwiękami gamy;
 • Uczestnictwo w zabawach muzyczno- ruchowych oraz reagowanie ruchem na zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięków utworu muzycznego;
 • Doskonalenie umiejętności odtwarzania rytmu podanego przez nauczyciela;
 • Uczestnictwo w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych;
 • Doskonalenie sprawności motorycznej, umiejętności rzutu do celu i umiejętności współpracy w grupie podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych;
 • Doskonalenie właściwego reagowania na umówione sygnały wzrokowe, dźwiękowe w zabawach ruchowych.