Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Świętej Rodziny

MUSZELKI

MUSZELKI

PLAN PRACY: WRZESIEŃ 2018

Tematy integrujące na poszczególne tygodnie:

 3-7. IX. 2018

Temat integrujący: W PRZEDSZKOLU.

PON. PIERWSZY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU.
WT. DZIELNE PRZEDSZKOLAKI.
ŚR. MÓJ ZNACZEK.
CZW. W SZATNI.
PT. ŁAZIENKOWE SKARBY.

10-14. IX. 2018

Temat integrujący: WAKACYJNE WSPOMNIENIA.

PON. W NASZEJ SALI.
WT. BAWIMY SIĘ RAZEM.
ŚR. JESTEŚMY DLA SIEBIE MILI.
CZW. NASZE ZABAWKI.
PT. ZABAWY W OGRODZIE.

17-21. IX. 2018

Temat integrujący: JESTEŚMY BEZPIECZNI.

PON. MÓJ DOM – TU CZUJĘ SIĘ BEZPIECZNIE.
WT. MOJA DROGA DO PRZEDSZKOLA.
ŚR. ZEBRA NA ULICY!
CZW. SYGNALIZATOR.
PT. DZWIĘKI ULICY.

24-28.IX. 2018

Temat integrujący: DBAM O SIEBIE I O ŚRODOWISKO.

PON. MOJE CIAŁO.
WT. CZYSTE RĘCE.
ŚR. DBAM O HIGIENĘ.
CZW. MOJA BUZIA.
PT. DBAM O PORZĄDEK.

ZADANIA EDUKACYJNE DO REALIZACJI:

– zachęcanie dzieci do nawiązania kontaktu z N. i pozostałymi dziećmi;
– utrwalanie imion kolegów z grupy;
– nabywanie umiejętności wyrażania słowami własnych potrzeb;
– kształtowanie umiejętności rozumienia funkcji znaczków przedszkolnych;
– zapoznanie z zasadami funkcjonowania w grupie;
– kształtowanie i wspieranie samodzielności dzieci w zakresie korzystania z toalety i wykonywania codziennych czynności higienicznych;
– zapoznanie z wyposażeniem łazienki oraz podawanie nazw przyborów toaletowych; określanie do czego służą;
– zapoznanie z nazwami kącików tematycznych oraz ich wyposażeniem;
– grupowanie przedmiotów według rodzajów;
– wdrażanie do zgodnej zabawy wspólnymi zabawkami;
– kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za porządek w sali; wdrażanie do odkładania zabawek na ich stałe miejsca;
– budowanie poczucia przynależności do grupy i integrowanie się z nią;
– wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych: przepraszam, dziękuję, proszę;
– zachęcanie do swobodnego wypowiadania się w trakcie zabaw;
– ćwiczenia mięśni narządów mowy-ćwiczenia logopedyczne;
– rozumienie pojęć: mały, duży;
– kształtowanie umiejętności rozpoznawania umówionych sygnałów i reagowania na
nie;
– poznanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie ogrodu przedszkolnego;
– rozwijanie orientacji w przestrzeni; poprzez wprowadzenie pojęć: na górze, na dole, pod,
obok, za;
– rozpoznawanie i podawanie nazw części ciała;
– zapoznanie z praca policjanta, jego strojem i akcesoriami;
– poznanie miejsc, wyznaczonych do przechodzenia przez jezdnię; utrwalenie wizerunku znaku drogowego; rozróżnianie uczestników ruchu drogowego;
– rozwijanie kompetencji matematycznych poprzez przeliczanie elementów w
dostępnym zakresie;
– układanie prostych rytmów; dostrzeganie regularności;
– rozpoznawanie kształtu koła;
– rozwijanie motoryki małej i sprawności manualnej;
-umuzykalnianie dzieci;
– rozwijanie sprawności fizycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej;
– wdrażanie do słuchania i wykonywania poleceń;
– wskazywanie i podawanie nazw kolorów podstawowych;