Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Świętej Rodziny

MUSZELKI

DSC03501

Plan miesięczny na październik 2017

Tematy integrujące na poszczególne tygodnie:

02 – 06.X.2017

Temat integrujący: JESIENIĄ W SADZIE.

PON. W SKLEPIE Z OWOCAMI.

 1. O JAK OSA.

ŚR. W SADZIE JESIENIĄ.

CZW. 1 OWOC, 2 OWOCE.

 1. POMAGAMY ZRYWAĆ OWOCE.

09 – 13.X.2017

Temat integrujący: WARZYWA ZNANE I LUBIANE.

PON. JESIENIĄ NA DZIAŁCE.

 1. 3 WARZYWA.

ŚR. SAŁATKA JARZYNOWA.

 1. OBRAZKI WARZYW.
 2. ZAPASY NA ZIMĘ.

 

 16 – 20.X.2017

Temat integrujący: WYCIECZKA DO WŁOCH.

PON. WŁOSKI KOZACZEK.

 1. PINOKIO – WŁOSKA BAJKA.

ŚR. WATYKAN – PAŃSTWO W PAŃSTWIE.

 1. WŁOSKA KUCHNIA.
 2. JĘZYK WŁOSKI.
 3. – 27.X. 2017

Temat integrujący: MOJA RODZINA.

PON. M JAK MAMA. 

 1. RODZINKA.

ŚR. MOJA RODZINA. 

CZW. DRZEWO GENEALOGICZNE.

 1. ZAWODY MOICH RODZICÓW.

Cele ogólne:

– zapoznanie z owocami z polskich sadów;

– zapoznanie z literami o, a, m – małą i wielką, drukowaną i pisaną;

– utrwalanie poznanej litery;

– rozwijanie mowy;

– umuzykalnienie dzieci;

– rozwijanie sprawności fizycznej;

– rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego;

– zapoznanie z zapisem cyfrowym liczb: 1, 2, 3;

– zapoznanie  z figurą geometryczną – kwadratem;

– zapoznanie z historią własnej rodziny;

– zapoznanie z kulturą i tradycjami Włoch;

 


Treści
programowe
Dzień
tygodnia/
temat dnia
Aktywność
i działalność dziecka
Cele ogólne Cele operacyjn Numery
obszarów
z podstawy programowej
Książka,
karty pracy, karty pracy Czytam…
1 2 3 4 5 6 7
Wrzesień – tydzień pierwszy. Temat tygodnia: W przedszkolu
·     Ćwiczenia poranne – zestaw nr I (ułożone przez autora).

·     Zabawy ruchowe: Biegające znaczki; Uszy, nos, czubki palców; Magiczne gesty; Strach ma wielkie oczy (ułożone przez autora).

·     Zabawy muzyczno-ruchowe: Taniec części ciała; Rób tak jak ja (ułożone przez autora).

·     Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr I (według M. Markowskiej).

·     Zabawy na placu przedszkolnym z użyciem piłek, kolorowych krążków, skakanek…

To ja

Podawanie informacji o sobie

– określanie swoich cech fizycznych: wzrost (w odniesieniu do innych), kolor włosów

– określanie swoich ulubionych potraw, form wypoczynku

– określanie swoich zainteresowań.

Nasza grupa

Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie

– przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regu­lujących współżycie w grupie.

Nasze zmysły

Poznawanie świata poprzez zmysły

– rozpoznawanie przedmiotów, roślin, zwierząt za pomocą zmysłów: dotyku, smaku, węchu, wzroku, słuchu.

(Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, Grupa MAC S.A. 2017, s. 21, 24, 47).

1.   Moje przedszkole ·     Powitanie przez nauczyciela przychodzących dzieci.

·     Zabawa Powitanie.

·     Poznawanie pomieszczeń znajdujących się w przedszkolu (książka).

 

·     Znaczki przedszkolaków – kolorowanie swojego znaczka rozpoznawczego.

·     Odbijanie dłoni umoczonej w farbie w wybranym kolorze na środku karty. Rysowanie po śladach linii pionowych umieszczonych w ramce. Ozdabianie ramki według własnego pomysłu. Przyklejanie pod ramką kartonika ze swoim imieniem (karta pracy).

·     Zabawa Śpiewanie imion.

·     Ćwiczenia słuchowe.

 

 

 

 

– poznawanie pracowników przedszkola i pomieszczeń znajdujących się w budynku

– zapoznanie ze znaczkami rozpoznawczymi

 

Dziecko:

 

 

 

 

– nazywa pomieszczenia znajdujące się w przedszkolu

 

 

– rozpoznaje swój znaczek rozpoznawczy

I 1, I 2, I 3, I 5, III 1, III 3, III 8, IV 2, IV 8 kp, cz. 1,

s. 3,

k, s. 4, 5

 

2.   O sobie samym ·     Oglądanie swojej postaci w lustrze. Wskazywanie części ciała wymienionych przez nauczyciela.

·     Zabawa O którym koledze mówię?

·     O sobie samym – podawanie różnych danych o sobie (karty pracy).

·     Znam swoje ciało – utrwalanie nazw części ciała.

·     Dowolny taniec przy piosence Zmysły.

·     Zabawa Wędrująca piłka.

·     Czytanie całościowe nazw zabawek przedstawionych na obrazkach. Opowiadanie o nich. Słuchanie wiersza M. Terlikowskiej Przyjaciel. Opowiadanie o swojej zabawce – przyjacielu (książka).

 

 

 

 

 

 

 

 

– podawanie wiadomości na swój temat

 

– utrwalenie nazw części ciała

 

 

 

 

 

 

 

 

– wypowiada się na swój temat

 

 

– wymienia nazwy poszczególnych części ciała

I 2, I 3, I 5, III 2, IV 2, IV 7 kp, s. 4, 5,

k, s. 6

 

3.   Moje zmysły ·     Rysowanie po śladach rysunków zabawek. Kolorowanie rysunków (karta pracy Czytam, piszę, liczę).

·     Zabawy przy piosence Zmysły (karta pracy).

·     Zabawa na placu przedszkolnym – Podchody.

·     Ćwiczenia słuchowe Wskaż zabawkę.

·     Rozwiązywanie zagadek. Przedstawianie ich rozwiązań ruchem. Uzupełnianie tabeli – naklejanie odpowiednich obrazków zabawek odszukanych wśród naklejek. Kończenie ozdabiania kół według podanego rytmu (karta pracy).

·     Zabawa Ukryta zabawka.

 

 

 

 

 

 

– umuzykalnianie dzieci

 

 

 

 

 

 

 

– śpiewa piosenkę

 

 

 

I 1, I 2, I 3, I 5, I 8, IV 2, IV 7 kp, s. 6, 7, 8,

karta pracy Czytam… s. 3

4.   Dzielimy słowa na sylaby ·     Zabawa Cześć!

·     Swobodne wypowiedzi na temat Czy z każdym (dorosłym, dzieckiem) witamy się tak samo?

·     Rytmiczne dzielenie słów – wprowadzenie pojęcia sylaba (karta pracy).

·     Liczenie półek w szafce; określanie, co się na której znajduje. Omawianie miejsca poszczególnych zabawek ze stosowaniem odpowiednich przyimków (książka).

·     Swobodne zabawy w kącikach zainteresowań.

 

 

 

 

 

 

– rozwijanie mowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– dzieli nazwy obrazków na sylaby

 

 

I 1, I 2, I 3, I 5, I 8, IV 2 kp, s. 9,

k, s. 7

 

5.   Kodeks przedszkolaka ·     Dzielenie na sylaby nazw rysunków maskotek. Kolorowanie wybranych rysunków (karta pracy).

·     Moje emocje – nazywanie różnych stanów emocjonalnych (karta pracy).

·     Kodeks przedszkolaka – ustalanie umów, których należy przestrzegać w przedszkolu (karta pracy).

·     Rysowanie linii – pionowych i poziomych – po śladach, a potem – samodzielnie. Kończenie rysunku domku (karta pracy Czytam, piszę, liczę).

·     Dowolny taniec przy piosence Zmysły.

·     Ćwiczenia słuchowe – wymyślanie słów rozpoczynających się na podaną sylabę.

 

 

 

 

 

 

– rozpoznawanie
i nazywanie różnych stanów emocjonalnych

– ustalanie umów dotyczących zachowania się w przedszkolu

 

 

 

 

 

 

– nazywa różne stany emocjonalne

 

– przestrzega kodeksu przedszkolaka

I 1, I 2, I 3, I 5, II 1, II 4, III 4, III 5, IV 2 kp, s. 10, 11, 12,

karta pracy Czytam… s. 4

Wrzesień – tydzień drugi. Temat tygodnia: Znowu w przedszkolu
·     Ćwiczenia poranne – zestaw nr II (według M. Markowskiej).

·     Zabawa ruchowa Witamy u nas (ułożona przez autora).

·     Zabawa muzyczno-ruchowa Stop i start (ułożona przez autora).

·     Zabawy ruchowo-naśladowcze: Poranna toaleta; Nad morzem (ułożone przez autora).

·     Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr I (według M. Markowskiej).

·     Zabawy na placu przedszkolnym z użyciem piłek, skakanek.

Nasza grupa

Współdziałanie w grupie

– uczestniczenie we wspólnych zabawach, np.: ruchowych, prowadzonych metodą R. Labana, W. Sherborne.

Rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji

– współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych.

Jesteśmy Polakami

Rozwijanie poczucia przynależności narodowej

– oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań; odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju.

(Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, Grupa MAC S.A. 2017, s. 24, 25, 28).

1.   Jesteśmy grupą ·     Słuchanie piosenki Znowu w przedszkolu.

·     Zabawa Powitanie.

·     Zabawy integrujące grupę (książka).

·     Ćwiczenia słuchowe – rozpoznawanie dźwięków dochodzących z otoczenia.

·     Ćwiczenia rąk.

·     Zabawa integrująca grupę – Domino.

·     Porównywanie wysokości dzieci przedstawionych na obrazkach (książka).

 

 

 

 

– integrowanie grupy

 

Dziecko:

 

 

 

 

– czuje się członkiem grupy

 

 

I 1, I 2, I 3, I 5, III 2, IV 2 k, s. 8, 9

 

2.   Wróciliśmy po wakacjach ·     Ćwiczenia słuchowe – rozpoznawanie przedmiotów po dźwiękach, jakie wydają.

·     Podział nazw obrazków na sylaby.

·     Byliśmy na wakacjach – rozmowa na temat wakacji (książka).

·     Moje wakacje – rysunek uzupełniony wycinanką.

 

·     Rysowanie tyle samo skakanek, ile jest piłek. Rysowanie o jedną piłkę więcej niż jest skakanek. Rysowanie o jeden klocek mniej niż jest misiów (karta pracy).

·     Ćwiczenia słuchowe – podawanie słów, które rozpoczynają się daną sylabą, a potem – słów, które kończą się daną sylabą.

 

 

 

 

 

 

 

– rozwijanie mowy

 

 

 

– rozwijanie sprawności manualnej

 

 

 

 

 

 

 

– wypowiada się na temat wakacji

 

 

– łączy w swojej pracy dwie techniki – rysunek i wycinankę

I 1, I 2, I 3, I 5, IV 2, IV 8 k, s. 10, 11,

kp, s. 13

3.   W przedszkolu jest nam dobrze ·     Ćwiczenia słuchowe – powtarzanie głośno imion mówionych szeptem przez nauczyciela.

·     Oglądanie swoich sylwetek w dużym lustrze przez dzieci.

·     Ćwiczenia słuchowe – wymyślanie słów składających się z określonej liczby sylab.

·     Zabawy przy piosence Znowu w przedszkolu.

·     Rozpoznawanie i nazywanie dźwięków sztucznie otrzymanych.

·     Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– umuzykalnienie dzieci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– akompaniuje na grzechotce

 

 

 

 

I 1, I 2, I 3, I 5, I 8, IV 2, IV 7  
4.   Moje imię ·     Ćwiczenia w parach, rozwijające umiejętność współdziałania, poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania.

·     Dowolny taniec w parach przy piosence Znowu w przedszkolu.

·     Pamiątki z wakacji – ćwiczenia w liczeniu (karta pracy).

·     Moje imię – poznanie zapisu swojego imienia.

·     Pisanie czarnym pisakiem wzoru imienia alfabetem wymyślonym przez dziecko.

·     Zabawa Klaśnięcie, tupnięcie.

·     Zabawa Dzień dobry.

·     Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie (karta pracy).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– rozwijanie umiejętności liczenia

 

– przygotowanie do nauki czytania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– liczy w zakresie sześciu

 

– rozpoznaje zapis swojego imienia

I 1, I 2, I 3, I 5, III 5, IV 2, IV 4, IV 15 kp, s. 14
5.   Nad morzem i w górach ·     Określanie, których części ciała dotykają dzieci i czym. Kończenie kolorowania ubrań dzieci przedstawionych na obrazkach (karta pracy).

·     Zabawy rękami.

·     Mówienie zdań na jednym wydechu.

·     Słuchanie wiersza Doroty Gellner Muszelki.

·     Góry, nasze góry – malowanie na nierównym podłożu.

·     Zabawa Pociąg żegnający wakacje.

·     Zabawa integracyjna Jedzie pociąg.

·     Zabawy kamieniami przywiezionymi z wakacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– rozwijanie mowy

 

 

– rozwijanie sprawności manualnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– wypowiada się na temat wakacji

 

– maluje na porowatym podłożu

I 1, I 2, I 3, I 5, III 2, IV 2, IV 8 kp, s. 15
Wrzesień – tydzień trzeci. Temat tygodnia: Moja droga do przedszkola
·     Ćwiczenia poranne – zestaw nr III (ułożone przez autora).

·     Zabawy ruchowe: Uwaga, sygnalizacja!; Zielone, idź, czerwone: stój; Stań przy kole; Ruch uliczny (ułożone przez autora).

·     Zabawa ruchowo-naśladowcza Przechodzimy przez jezdnię (ułożona przez autora).

·     Zabawa ruchowa Szukamy znaków (ułożona przez autora).

·     Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr II (według M. Markowskiej).

Nasz kontakt z techniką

Środki transportu

– poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego

– poznawanie znaczenia pasów itd.

Nasza edukacja matematyczna

Rozwijanie intuicji geometrycznej

– nazywanie figur geometrycznych.

(Nasze przedszkole. Program edukacji

przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, Grupa MAC S.A. 2017, s. 52, 67).

 

1.   Na skrzyżowaniu ·     Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej.

·     Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie. Kończenie nawlekania koralików według wzoru (rytmu (karta pracy Czytam, piszę, liczę).

·     Wycieczka na najbliższe skrzyżowanie.

 

 

·     Gra Światła sygnalizatora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– zapoznanie z zasadami ruchu drogowego

 

 

 

 

Dziecko:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– wie, przy jakim świetle sygnalizacji przechodzimy przez jezdnię

 

I 1, I 2, I 3, I 5, IV 2, IV 5 karta pracy Czytam… s. 5

 

2.   Przejście przez ulicę ·     Wyjaśnianie, co łączy zebrę i pasy.

·     Zabawa 1, 2, 3.

·     Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej Przejście przez ulicę (karta pracy).

·     Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej – Wyścigi samochodowe.

·     Swobodne rozmowy na temat zasad zachowania się na drodze.

 

 

 

– rozwijanie mowy

 

 

 

 

– wypowiada się na temat przejścia przez ulicę

 

I 1, I 2, I 3, I 5, I 8, IV 2, IV 5 kp, s. 16, 17
3.   Ruch uliczny ·     Zabawa Dobierz rytm.

·     Zabawy przy piosence Ruch uliczny.

·     Zabawy z kołem (karta pracy).

 

·     Naklejanie (odszukanych wśród naklejek) zdjęć przedstawiających zachowania ludzi na skrzyżowaniu, gdy świeci się światło zielone i gdy świeci się światło czerwone, pod odpowiednimi obrazkami sygnalizatorów (karta pracy).

 

 

– umuzykalnienie dzieci

– zapoznanie z figurą geometryczną – kołem

 

 

– akompaniuje na kołatce

– rozpoznaje koło wśród innych figur

I 1, I 2, I 3, I 5, IV 2, IV 7, IV 12 kp, s. 18, 19
4.   Znaki drogowe ·     Zabawa Badamy kształty znaków.

·     Wykonanie pracy plastycznej Znak drogowy (karta pracy).

·     Zabawa dydaktyczna Gdzie jest schowany znak?

·     Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie (karta pracy).

·     Kolorowanie rysunków znaków drogowych według wzoru (karta pracy).

·     Omówienie zasad prawidłowego przechodzenia przez ulicę (książka).

 

 

– rozwijanie sprawności manualnej

 

 

 

– wykonuje papierowy znak drogowy

 

I 1, I 2, I 3, I 5, I 8, IV 2, IV 8, IV 9 kp, s. 20, 21,

k, s. 12

5.   Samochody specjalistyczne ·     Oglądanie obrazków historyjki, opowiadanie jej (karta pracy).

·     Określanie kierunków jazdy samochodów (książka).

·     Rozmowa na temat: Samochody specjalistyczne (karta pracy).

·     Zapoznanie z nazwą miesiąca – wrzesień.

·     Zaznaczanie strzałkami kierunku jazdy każdego samochodu. Określanie, czy samochody jadą w prawą, czy w lewą stronę. Łączenie każdego obrazka samochodu z jego cieniem (karta pracy).

·     Zabawy konstrukcyjne – Budujemy garaże dla pojazdów.

·     Dzielenie słowa pasy na sylaby. Rysowanie w ramce po lewej stronie tego, czego nazwa rozpoczyna się tak jak pierwsza sylaba słowa pasy, a po prawej stronie – tego, czego nazwa zaczyna się na drugą sylabę. Rysowanie po śladach rysunków znaków, bez odrywania kredki od kartki (karta pracy).

·     Słuchanie wiersza E. Stadtmüller Kto to? Wypowiedzi dzieci na temat pracy policjanta.

·     Wspólna zabawa – Ruch uliczny.

 

 

 

 

 

 

 

– zapoznanie z rolą samochodów specjalistycznych

 

– zapoznanie z nazwą aktualnego miesiąca

 

 

 

 

 

 

 

 

– wie, do czego służą samochody specjalistyczne

 

– wymienia nazwę aktualnego miesiąca – wrzesień

 

I 1, I 2, I 3, I 5, IV 2, IV 16 kp, s. 22, 23, 24, 25,

k, s. 13

Wrzesień – tydzień czwarty. Tematyka tygodnia: Nadeszła jesień
·     Ćwiczenia poranne – zestaw nr IV (według M. Markowskiej).

·     Zabawa muzyczno-ruchowa Taniec liści (ułożona przez autora).

·     Zabawa orientacyjno-porządkowa Wiatr i liście (ułożona przez autora).

·     Zabawy ruchowo-naśladowcze: Wycieczka do lasu; Jesienny wiatr (ułożone przez autora).

·     Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr III (według M. Markowskiej).

Poznajemy przyrodę

Jesień

– oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnianie zjawiska usychania liści

– rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach

– zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody; wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny, niestandardowy sposób

– poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, pieprznik jadalny, maślak) i niejadalnych (np. muchomor sromotnikowy

– pokazywanie na wybranych przykładach (np. jeża, wiewiórki, bociana), jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (odlatują do Afryki, gromadzą zapasy, zasypiają); zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór.

(Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, Grupa MAC S.A. 2017, s. 52-53).

1.   Park jesienią ·     Segregowanie przyniesionych kasztanów, żołędzi, kolorowych liści według rodzaju. Umieszczenie ich w koszykach, w kąciku przyrody.

·     Wycieczka do parku.

·     Swobodne wypowiedzi dzieci na temat wycieczki, dzielenie się swoimi spostrzeżeniami.

·     Oglądanie skarbów, dokładanie ich do koszyków według ich rodzaju, liczenie (wspólnie z nauczycielem), zagospodarowanie nimi kącika przyrody.

 

 

 

 

 

 

 

 

– zapoznanie dzieci z oznakami jesieni

 

 

Dziecko:

 

 

 

 

 

 

 

 

– wymienia oznaki jesieni

I 2, I 3, I 5, IV 2, IV 18  
2.   Drzewa w jesiennej szacie ·     Oglądanie reprodukcji malarskich przedstawiających różne oznaki jesieni. Wypowiadanie się na ich temat (książka).

·     Zabawy przy piosence Idzie jesień poprzez świat.

·     Jesienne drzewo – praca plastyczna z wykorzystaniem gazet (karty pracy).

·     Porównywanie bez liczenia, czy wystarczy orzechów dla każdej wiewiórki. Kończenie rysowania worków na zapasy dla wiewiórki według wzoru (karta pracy).

·     Rysowanie po śladach rysunków liści, kasztanów, orzechów laskowych. Kolorowanie ich (karty pracy).

·     Ćwiczenie twórcze – Lista atrybutów.

·     Ćwiczenia oddechowe z liśćmi.

 

 

 

 

 

 

 

– rozwijanie wrażliwości słuchowej

 

– rozwijanie zainteresowań plastycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– śpiewa piosenkę

 

 

– wykonuje pracę plastyczną, korzystając z gazety

I 2, I 3, I 5, IV 2, IV 7, IV 8, IV 18 kp, s. 26, 27, 28,

k, s. 14

3.   Co słyszysz na początku nazwy obrazka? ·     Zabawa ruchowa z wykorzystaniem liści.

·     Zabawa z zastosowaniem rymowanki – Drzewo.

·     Rysowanie po śladach rysunku jeżyka z jednoczesnym wypowiadaniem rymowanki. Kolorowanie rysunku. Uzupełnianie tabeli według wzoru (karta pracy).

·     Zabawa dydaktyczna Co słyszysz na początku nazwy obrazka?

·     Rysowanie drogi jeża do liści. Mówienie rymowanki z różnymi emocjami (karta pracy).

·     Rysowanie po śladach rysunków drzew. Naklejanie (odszukanych wśród naklejek) obrazków borowików po lewej stronie rysunków drzew iglastych, a obrazków muchomorów – po prawej stronie rysunków drzew liściastych (karta pracy).

·     Zabawy darami jesieni.

·     Zabawa z elementami dramy – Smutny las i wesoły las.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– rozwijanie słuchu fonematycznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– określa pierwszą głoskę w nazwach obrazków

 

I 2, I 3, I 5, I 8, IV 2 kp, s. 29, 30, 31
4.   Lewa strona, prawa strona ·     Wyodrębnianie ostatniej głoski w nazwach obrazków.

·     Oglądanie ludzików, które zrobili z kasztanów, żołędzi, jarzębiny Maciek, Julka i Ania (książka). Robienie różnych ludzików z tworzywa przyrodniczego przez dzieci.

·     Prawa, lewa – rozróżnianie prawej strony i lewej strony w schemacie ciała.

·     Zabawy badawcze – Dlaczego kasztan kłuje?

·     Oglądanie atlasu grzybów.

·     Otaczanie czerwoną pętlą obrazków borowików, a zieloną – muchomorów czerwonych. Określanie, które z nich są jadalne, a które – trujące. Liczenie grzybów każdego rodzaju. Porównywanie ich liczby. Kończenie kolorowania rysunków grzybów. Kolorowanie pól na podane kolory. Opowiadanie o powstałym obrazku. Układanie trzech zdań na jego temat. Liczenie słów w ułożonych zdaniach. Kończenie rysowania grzybów według wzoru (rytmu). Kolorowanie ich (karty pracy).

·     Lepienie grzybów z plasteliny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– orientacja w schemacie ciała

 

 

– budzenie zainteresowania przyrodą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– wyznacza kierunki w odniesieniu do swojej osoby

– wie, że łupinka chroni nasiona

I 2, I 3, I 5, IV 2, IV 14, IV 18 kp, s. 32, 33,

k, s. 15

5.   Co nam jesień w koszu niesie? ·     Zabawa Wiatr czarodziej.

·     Nazywanie zwierząt przedstawionych na zdjęciach. Odszukanie wśród naklejek napisów: tak, nie. Umieszczanie wyrazu tak pod zdjęciami zwierząt zasypiających na zimę, a wyrazu nie – pod zdjęciami zwierząt, które nie zasypiają na zimę (karta pracy).

·     Odszukanie na obrazku jego fragmentów, które powiększone znajdują się po jego prawej stronie. Rysowanie po śladach dróg wiewiórek do ich przysmaków (karta pracy Czytam, piszę, liczę).

·     Słuchanie opowiadania K. Drzewieckiej Jesienna paleta.

·     Zabawa dydaktyczna Głosy lasu (książka, karta pracy).

·     Dzielenie nazw zwierząt przedstawionych na zdjęciach na sylaby. Rysowanie obok zdjęć przedmiotów, roślin, zwierząt, których nazwy rozpoczynają się tak, jak druga sylaba z nazw zwierząt przedstawionych na zdjęciach (karta pracy).

·     Zabawa Zwierzęta i drzewa.

·     Łączenie liniami zdjęć zwierząt, których nazwy rozpoczynają się taką samą głoską. Łączenie pierwszych głosek z nazw obrazków. Rysowanie zwierzęcia, którego nazwa powstała (karta pracy).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– rozwijanie mowy

 

 

– rozwijanie aparatu artykulacyjnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– wypowiada się na temat parku jesienią

– mówi wyraźnie

I 2, I 3, I 5, IV 2, IV 18 kp, s. 34, 35, 36, 37,

k, s. 16, 17,

karta pracy Czytam… s. 6