Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Świętej Rodziny

MUSZELKI

MUSZELKI

PLAN PRACY: MARZEC 2019

Tematy integrujące na poszczególne tygodnie:

4-8 III. 2019

Temat integrujący: W MARCU JAK W GARNCU.

PON. WIELKI GARNEK POGODY.
ŚR. JAK SIĘ UBRAĆ?
CZW. SKĄD TEN DESZCZ?
PT. KALENDARZ POGODY.
11-15. 2019

Temat integrujący: PORZĄDKI W OGRODZIE.

PON. PO ZIMIE W OGRODZIE.
WT. OGRODNIK.
ŚR. W NASZYM OGRÓDECZKU.
CZW. CEBULE I CEBULKI.
PT. SZUKAMY WIOSNY.

18-22. III. 2019

Temat integrujący: WITAJ, WIOSNO!

PON. WIOSENNE PĄCZKI.
WT. WITAMY POWRACAJĄCE PTAKI.
ŚR. PIERWSZE KWIATY.
CZW. WITAJ, WIOSNO!
PT. ZDROWIE NA WIOSNĘ.
25-29.III. 2019

Temat integrujący: ZWIERZĘTA NA WIEJSKIM PODWÓRKU.

PON. W GOSPODARSTWIE.
WT. DOMY ZWIERZĄT.
ŚR. ODGŁOSY Z WIEJSKIEGO PODWÓRKA.
CZW. MAŁE I DUŻE ZWIERZĘTA.
PT. PRZYSMAKI ZWIERZĄT.

CELE OGÓLNE:

– zapoznanie z charakterystycznymi zjawiskami atmosferycznymi występującymi w okresie przedwiośnia;
– poznanie i rozumienie przysłowia ,,w marcu jak w garncu”;
– rozumienie konieczności dostosowania ubrania do temperatury otoczenia;
– uświadamianie znaczenia troski o własne zdrowie;
– poznanie procesu powstawania deszczu – eksperymenty z wodą;
– rozumienie wyrażenia ,,kalendarz pogody”;
– rozumienie znaczenia symboli graficznych- posługiwanie się nazwami zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr, słońce, śnieg;
– posługiwanie się określeniami: ,,ciepłe”; ,,zimne”;
– kształtowanie dużej motoryki i zwiększanie pojemności życiowej płuc;
– obserwacje przyrodnicze w ogrodzie- rozpoznawanie i podawanie nazw pierwszych oznak wiosny w najbliższym otoczeniu;
– zapoznanie z wyglądem i nazwą pierwszego wiosennego kwiatka – przebiśniegu;
– rozwijanie ekspresji plastycznej- malowanie dużych powierzchni;
– poznanie pracy ogrodnika, jego wyglądu i akcesoriów;
– podawanie nazw przyborów do sprzątania ogrodu;
– przeliczanie w granicach możliwości dzieci;
– wdrażanie do wykonywania prostych prac porządkowych w ogródku przedszkolnym;
– poznanie różnych roślin cebulkowych;
– zakładanie zielonego ogródka na parapecie – poznanie etapów sadzenia cebuli;
– prowadzenie obserwacji przyrodniczych w trakcie spaceru po najbliższej okolicy;
– rozpoznawanie i podawanie nazw pierwszych przejawów wiosny;
– poszerzanie słownika o określenia: ,,miękkie”; ,,miłe”; ,,puszyste”;
– rozpoznawanie i podawanie nazw ptaków: skowronka, bociana, jaskółki;
– rozpoznawanie ptaków po ich głosie;
– doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej;
– rozpoznawanie i podawanie nazw emocji;
– zapoznanie z wyglądem i nazwami pierwszych wiosennych kwiatów: krokusów, tulipanów, hiacyntów;
– wzbogacanie wiedzy na temat polskich zwyczajów ludowych – topienie Marzanny;
– wykonanie postaci Wiosny z jej atrybutami;
– wdrażanie do zdrowego stylu życia – ruch, właściwe odżywianie;
– rozwijanie umiejętności bezpiecznego poruszania się podczas zabaw ruchowych na powietrzu;
– rozwijanie umiejętności słuchania i śpiewania piosenek;
– rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka;
– kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw zwierząt hodowlanych i ich domów;
– ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach: mu, me, be, hau, miau, iha, ko, kwa;
– rozwijanie spostrzegawczości słuchowej – rozpoznawanie głosów zwierząt wiejskich;
– rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt dorosłych i młodych;
– doskonalenie czynności podstawowych: chodu, biegu, skoku, utrzymywania równowagi;
– poszerzanie wiedzy przyrodniczej na temat pokarmów zwierząt; – łączenie w pary zwierzat i ich przysmaków;
– porównywanie liczebności zbiorów poprzez dobieranie elementów w pary;