Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Świętej Rodziny

SERDUSZKA – Grupa Montessori

SERDUSZKA  –  Grupa Montessori

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej – lipiec 2019

I tydzień  01.07. – 09.07.19 r.

Tematyka tygodnia: Wakacyjne wyprawy.

Poniedziałek: W pięknym ogrodzie…

Wtorek: Jadę w góry!

Środa: Gdzie woda jest słodka, a gdzie słona?

Czwartek:  Co zrobię, gdy się zgubię?

Piątek: Żegnamy przyjaciół!

Poniedziałek: Będę o was pamiętać!

Wtorek: Wakacje, wakacje…

III tydzień 15-19 lipiec 2019

Tematyka tygodnia: W świecie mądrych bajek

Poniedziałek: O Tygrysie „Nie chce mi się”

Wtorek: Wybaczysz mi, kotku?

Środa: O zaczarowanych guzikach

Czwartek: O kreciku samotniku i nieśmiałym słowiku

Piątek: Nie oceniaj książki po okładce

IV tydzień 22 – 26 lipiec 2019

Tematyka tygodnia: Wakacje, wakacje…

Poniedziałek: Zabawy z latem

Wtorek: Wakacyjny czas

Środa: Bezpieczne podróże

Czwartek: Zwiedzamy Polskę

Piątek: Podróż po Europie

Cele ogólne:

 • Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych
 • Wdrażanie do rozsądnego gospodarowania czasem wolnym
 • Kształtowanie kompetencji społecznych
 • Uświadomienie dzieciom społecznej szkodliwości kradzieży
 • Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia
 • Uwrażliwienie na piękno przyrody
 • Uświadomienie zagrożeń wynikających z nadużywania nowoczesnych technologii
 • Stymulowanie mowy
 • Rozwijanie wyobraźni
 • Zapoznanie dzieci z ciekawymi miejscami, przeznaczonymi na wakacyjny wypoczynek (morze, góry, las, wieś).
 • Utrwalenie zasad bezpiecznych zabaw podczas wakacji.
 • Aktywizowanie myślenia i rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie się na dany temat.
 • Rozbudzanie zainteresowania krajem ojczystym,
 • Zapoznanie dzieci z wybranymi krajami Europy, ich kulturą i obyczajami.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej podczas zabaw ruchowych, układów tanecznych.
 • Rozwijanie zainteresowania życiem innych ludzi.
 • Ugruntowanie poczucia tożsamości narodowej i europejskiej.
 • Wspólne przeżywanie emocji podczas nowych przygód.
 • Rozwijanie słuchu fonematycznego
 • Rozwijanie umiejętności ilustrowania treści piosenki za pomocą ruchu
 • Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych
 • Rozwijanie percepcji wzrokowej oraz umiejętności analizy i syntezy wyrazu.
 • Rozwijanie umiejętności wiązania opisu słownego z przedmiotem
 • Rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych w sytuacjach zadaniowych.
 • Doskonalenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
 • Rozwijanie umiejętności globalnego odczytywania wyrazów i percepcji wzrokowej.
 • Rozwijanie umiejętności porównywania obiektów.
 • Doskonalenie  umiejętności  dodawania
 • Rozwijanie umiejętności rozpoznawania cyfr i kojarzenia ich z odpowiednia liczbą przedmiotów.
 • Rozwijanie umiejętności odejmowania
 • Doskonalenie umiejętności określania położenia przedmiotów w przestrzeni,

Cele ogóle:

– doskonalenie percepcji wzrokowej,

– uwrażliwianie na wspólną pracę w grupie,

– rozwijanie umiejętności plastycznych i wyobraźni,

– utrwalenie wiedzy odnośnie cech barw: kolory ciepłe i zimne,

– doskonalenie właściwego oddechu,

– kształtowanie ekspresji ruchowej,

– porządkowanie wiedzy dzieci na temat rzek, jezior, mórz,

– utrwalenie zasad bezpieczeństwa – postępowanie w przypadku zgubienia się,

– zachęcanie do odpowiedzi na pytania,

– rozwijanie wiedzy na temat pocztówek i instytucji poczty