Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Świętej Rodziny

SERDUSZKA – Grupa Montessori

SERDUSZKA  –  Grupa Montessori

Plan miesięczny –STYCZEŃ 2020

Tydzień I (2-3.01.2020r.)
Temat tygodnia: Witamy Nowy Rok
czwartek: Sylwestrowe zabawy
piątek: Czas płynie

Dziecko:
– aktywne uczestniczy w zabawach
– wykonuje pracę plastyczną
– określa porę dnia
– zna i potrafi wymienić pory roku i miesiące
– potrafi dokonać analizy i synezy sylabowej wyrazów
– poznaje iterę d,D (dzieci starsze)

Tydzień II (7-10.01.2020 r.)
Temat tygodnia: Zimowe zabawy
wtorek: Cztery pory roku
środa: Zima nam niestraszna
czwartek: Jak się ubieramy zimą?
piątek: Zimowe zawody

Dziecko:
– wymienia pory roku i ich cechy charakterystyczne
– określa cechy charakterystyczne zimowej pogody
– rozwija sprawności manualne
– potrafi zilustrować ruchem zimowe zabawy
– potrafi wskazać i nazwać części garderoby zakładane zimą
– umie współdziałać w grupie
– przelicza elementy w zbiorach
– poznaje cyfrę 6 (dzieci starsze)
– poznaje literę y,Y (dzieci starsze)

Tydzień III (13-17.01.2020r.)
Temat tygodnia: Kochamy babcie i dziadków
poniedziałek: Drzewo genealogiczne
wtorek: Nasze obowiązki domowe
środa: Prezenty dla babci i dziadka
czwartek: Piosenki dla babci i dziadka
piątek: Książki, zabawy i pamiątki moich dziadków

Dziecko:
– zna pojęcie rodziny i wie, jakie zachodzą w niej powiązania
– zna pojęcie i budowę drzewa genealogicznego
– tworzy własne drzewo genealogiczne
– nazywa czynności przedstawione na ilustracji
– ćwiczy myślenie logiczne
– ustala skutek wykonywanych czynności
– dokonuje analizy i syntezy sylabowej wyrazów
– wykonuje prezent dla babci i dziadka
– potrafi indywidualnie i z kolegami zaśpiewać piosenkę
– zna gry i zabawy, w jakie bawili się dziadkowie
– potrafi wskazać pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazie (dzieci starsze)
– poznaje literę k,K (dzieci starsze)
– dodaje w zakresie 10 (dzieci starsze)

Tydzień IV (20-24.01.2020r.)
Temat tygodnia: Huhuha, nasza zima zła
poniedziałek: Przygotowania do Dnia Babci i Dziadka
wtorek: Dzień Babci i Dziadka
środa: Ciepło-zimno
czwartek: Sporty zimowe
piątek: Dokarmiamy zwierzęta

Dziecko:
– potrafi publicznie wyrecytować krótki wierszyk dla babci lub dziadka
– potrafi okazać miłość i szacunek swoim dziadkom
– bierze aktywny udział w grach i konkursach grupowych
– podejmuje zabawy badawcze
– rozwija wrażliwość czuciową
– zna stany skupienia wody
– zna różne rodzaje termometrów
– nazywa sporty zimowe
– przyjmuje prawidłową postawę ciała przy wykonywaniu ćwiczeń gimnastycznych
– rozumie potrzebę dokarmiania zwierząt podczas zimy
– odgaduje zagadki słowne i obrazkowe
– wykonuje zawieszkę z karmą dla ptaków
– poznaje literę p,P (dzieci starsze)
– poznaje cyfrę 7 (dzieci starsze)

Tydzień V (27-31.01.2020r.)
Temat tygodnia: Moje miasto
poniedziałek: Legenda o Skierniewicach
wtorek: Spacer po najbliższej okolicy
środa: Skierniewice wczoraj i dziś
czwartek; Zwiedzamy Skierniewickie Muzeum Historyczne
piątek: Moje miasto, województwo i kraj

Dziecko:
– zna legendę o Skierniewicach
– poznaje wygląd dawnych i współczesnych Skierniewic
– zna zabytki i atrakcje w swoim mieście
– wie, jak należy poruszać się po drogach
– zna zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek poza przedszkole
– wie, jak należy zachować się w muzeum
– zna pojęcia: muzeum, eksponat, wystawa
– aktywnie uczestniczy w lekcji muzealnej
– potrafi dokonać analizy i syntezy sylabowej wyrazów
– przelicza elementy i porównuje liczebność zbiorów
– poznaje litery s, S i n,N (dzieci starsze)