Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Świętej Rodziny

SERDUSZKA

Grupa SERDUSZKA  – z elementami Montessori

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej – grudzień 2018

 Tydzień 3-7. 12. 2018r.

Tematyka tygodnia: Każdy może zostać świętym Mikołajem

 

Poniedziałek: Gdybym był Mikołajem…

Wtorek: Gdzie jesteś święty Mikołaju?

Środa: Spotkanie ze św. Mikołajem

Czwartek: Mikołaje w schronisku

Piątek: Pomagam w przedszkolu

 

Tydzień 10-14. 12. 2018r.

Tematyka tygodnia: Wszyscy mają domy

 

Poniedziałek: Mieszkania zwierząt

Wtorek: Sprytni budowniczowie

Środa: Przytulne gniazdo

Czwartek: Urządzamy dom

Piątek: Każdy ma swój dom

 

Tydzień 17-21. 12. 2018r.

Tematyka tygodnia: Zbliżają się Święta, niech zabrzmi kolęda

 

Poniedziałek: Jak Boże Narodzenie świętuje się na świecie?

Wtorek: Rozdajemy innym prezenty

Środa: Dzielimy się opłatkiem i składamy życzenia

Czwartek: Święta tuż, tuż…

Piątek: Spotkanie wigilijne

 

Dni 27,28 i 31 grudnia

Temat: Świąteczny czas

 

Czwartek: Choinka

Piątek: Prezent dla Dzieciątka

Poniedziałek: Żegnamy Stary Rok

 

 

Cele ogólne:

 

 • kształtowanie kompetencji językowych
 • rozwijanie umiejętności społecznych
 • zapoznanie z historią Świętego Mikołaja biskupa
 • próby globalnego czytania
 • ćwiczenie analizy i syntezy sylabowej i głoskowej wyrazów
 • kształtowanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu,
 • uwrażliwianie na potrzeby zwierząt
 • kształtowanie umiejętności logicznego myślenia,
 • doskonalenie zdolności matematycznych
 • wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w ćwiczeniach ruchowych
 • kształtowanie umiejętności słuchania utworu literackiego ze zrozumieniem
 • rozbudzanie zainteresowań plastycznych
 • wzbogacenie wiedzy przyrodniczej
 • doskonalenie sprawności fizycznej
 • stymulowanie mowy
 • doskonalenie umiejętności manualnych
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • kształtowanie umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego
 • rozwijanie zdolności wokalnych
 • zachęcanie do aktywnego udziału w przygotowaniach do Świąt
 • poznawanie zwyczajów i tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, charakterystycznych dla danego regionu Polski oraz kultywowanych w różnych krajach
 • zapoznanie z nazwami tradycyjnych potraw wigilijnych
 • kształtowanie umiejętności dzielenia po równo
 • uwrażliwianie na krzywdę innych i potrzebę pomagania innym
 • zachęcanie do śpiewania kolęd
 • rozwijanie inwencji twórczej
 • kształtowanie umiejętności klasyfikowania