Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Świętej Rodziny

SERDUSZKA

Serduszka (2)Grupa z elementami Montessori

Grupa SERDUSZKA

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej – luty 2018r.

I Tydzień 1-2. 02

Tematyka tygodnia:

 Czwartek: Na karnawał przyszedł czas

Piątek: Balowo, karnawałowo

 

II Tydzień 5-9. 02

Tematyka tygodnia: Zimowe zabawy

 

Poniedziałek: A śnieg pada i pada

Wtorek: W pałacu Królowej Zimy

Środa: Śnieżne kule

Czwartek: Lubimy zimę

Piątek: Nasze bałwanki

 

III Tydzień 12-16. 02

Tematyka tygodnia: Tak mija nam czas

 

Poniedziałek: Co robi zegarmistrz?

Wtorek: Bracia miesiące

Środa: Zakładamy hodowlę

Czwartek: W zegarze mieszka czas

Piątek: Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

 

IV Tydzień 19-23. 02

Tematyka tygodni: : Czy jesteśmy sami w kosmosie?

 

Poniedziałek: Ufo, ufo, ufoludki

Wtorek: Osiem ufoludków

Środa: Rakieta strzałka

Czwartek: Rozśpiewane ufoludki

Piątek: Wokół ufoludków

 

V Tydzień 26-28. 02

Tematyka tygodnia: Zwierzęta na świecie

 

Poniedziałek: Zwierzęta żyją tylko raz

Wtorek: Co wiemy o zwierzętach?

Środa: Zwierzątko zwane osiołkiem

 

Cele ogólne:

 

 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania i układania zagadek
 • wyczuwanie ciała i przestrzeni, odzwierciedlanie charakteru muzyki za pomocą ruchu
 • rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności współdziałania w zespole
 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań
 • wprowadzenie zapisu dodawania
 • poznawanie pracy zegarmistrza
 • zapoznanie z nazwami miesięcy
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • zachęcanie do hodowania rośli
 • umuzykalnianie dzieci
 • kształtowanie pojęcia liczby 8 w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • próby zrozumienia pojęć: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
 • rozwijanie mowy
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • wprowadzenie zapisu odejmowania
 • rozwijanie słuchu fonematycznego
 • uwrażliwienie dzieci na losy zwierząt
 • poszerzanie wiadomości o zwierzętach
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • odtwarzanie elementów tradycji karnawałowych z zabawie ruchowo-naśladowczej
 • rozwijanie umiejętności stosowania liczebników porządkowych w sytuacjach zadaniowych.
 • rozwijanie percepcji wzrokowej
 • doskonalenie percepcji słuchowej
 • rozwijanie umiejętności wspólnej zabawy z innymi przedszkolakami i dorosłymi
 • kształtowanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem