Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Świętej Rodziny

SERDUSZKA

Grupa SERDUSZKA  – z elementami Montessori

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej – kwiecień 2019

I tydzień 1-5 kwiecień

Tematyka tygodnia: Na wsi.

Poniedziałek: Na wiejskim podwórku.

Wtorek: Każdy ma swoją mamę.

Środa: Ptasie opowieści.

Czwartek: Odgłosy wsi.

Piątek: Wiejskie dobra.

II tydzień 8-12 kwiecień

Tematyka tygodnia: Wielkanoc- zwyczaje i tradycje

Poniedziałek: Przygotowania do świąt.

Wtorek: Pisanki wielkanocne.

Środa: Liczymy kurki i kurczęta.

Czwartek: Jajka, jajeczka.

Piątek: Śmigus-dyngus.

III tydzień 15-19 kwiecień

Tematyka tygodnia:

Poniedziałek: Zwyczaje wielkanocne z różnych terenów Polski.

Wtorek: Wielkanocne potrawy.

Środa: Wspólne Spotkanie Wielkanocne

Czwartek: WIELKI CZWARTEK

Piątek: WIELKI PIĄTEK

 IV tydzień 23-26 kwiecień

Tematyka tygodnia: Nasza planeta Ziemia.

Wtorek: Spotkanie z Jasiem Pociechą.

Środa: Co jest na kuli ziemskiej?

Czwartek: Kolorowe pojemniki.

Piątek: Co słychać w przyrodzie.

 Cele ogólne:

 • Zapoznanie z pracą gospodarza
 • Wzbogacenie słownika biernego i czynnego związanego z gospodarstwem
 • Zachęcanie do odpowiadania na pytania
 • Doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania do treści utworu literackiego
 • Rozwijanie słuchu muzycznego
 • Poznanie zwierząt żyjących na wsi
 • Rozwijanie spostrzegawczości
 • Poznanie ptasich mieszkańców gospodarstwa
 • Zapoznanie ze zwyczajami związanymi ze Świętami Wielkanocnymi
 • Nauka tworzenia zbiorów równolicznych
 • Wzmacnianie mięśni ramion, brzucha, nóg
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad w trakcie rywalizacji sportowej
 • Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych
 • Rozwijanie kompetencji społecznych
 • Doskonalenie umiejętności językowych
 • Włączanie do aktywnego udziału w zabawach ruchowych
 • Doskonalenie logicznego myślenia
 • Wdrażanie do wykonywania pracy zgodnie z instrukcją słowną
 • Rozwijanie koncentracji uwagi,
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Wzbogacanie doświadczeń plastycznych
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
 • Rozwijanie motoryki małej i dużej
 • utrwalenie poznanych liter (6 – latki)