Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Świętej Rodziny

SERDUSZKA

Grupa SERDUSZKA  – z elementami Montessori

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej – luty 2019

I tydzień 4-8 luty

Tematyka tygodnia: Na sklepowych półkach.

Poniedziałek: Zakupy w hipermarkecie.

Wtorek: Sklepowe miary.

Środa: W piekarence pana Jana.

Czwartek: Po co w sklepie waga.

Piątek: W sklepie muzycznym.

 

II tydzień 11-15 luty

Tematyka tygodnia: Nasze emocje.

Poniedziałek: Uczymy się określać i wyrażać uczucia.

Wtorek: Jak się dzisiaj czujesz?

Środa: Czy strach ma wielkie oczy?

Czwartek: Radzimy sobie ze smutkiem.

Piątek: Rozpoznajemy i nazywamy uczucia.

III tydzień 18-22  luty

Tematyka tygodnia: Kosmos.

Poniedziałek: Nasz Układ Słoneczny.

Wtorek: Gwiazdy i planety.

Środa: Wyprawy w kosmos.

Czwartek: Nasz księżyc i ….księżyce nie nasze.

Piątek: Galaktyki.

 

IV tydzień 25-28 luty

Tematyka tygodnia: Karnawał.

Poniedziałek: Wesoły karnawał.

Wtorek: Karnawałowe tańce.

Środa: Karnawałowe kostiumy.

Czwartek: Bal karnawałowy.

 

 • Doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania do treści utworu literackiego
 • Kształtowanie umiejętności łączenia artykułów z właściwym działem w sklepie
 • Rozwijanie słuchu muzycznego
 • Zapoznanie z nazwami wybranych działów w hipermarkecie
 • Kształtowanie umiejętności szacunkowego porównywania płynów
 • Zachęcanie do porównywania długości obiektów „na oko”
 • Wzmacnianie mięśni ramion, brzucha, nóg
 • Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania różnych rodzajów pieczywa i wyrobów cukierniczych
 • Zapoznanie z różnymi rodzajami wag i znaczeniem ważenia
 • Kształtowanie umiejętności dokonywania transakcji kupna i sprzedaży
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad w trakcie rywalizacji sportowej
 • Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych
 • Rozwijanie kompetencji społecznych
 • Doskonalenie umiejętności językowych
 • Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania wybranych stanów emocjonalnych
 • Wzbogacenie wiedzy na temat emocji
 • Włączanie do aktywnego udziału w zabawach ruchowych
 • Wzbogacenie wiedzy na temat kosmosu
 • Doskonalenie logicznego myślenia
 • Wdrażanie do wykonywania pracy zgodnie z instrukcją słowną
 • Rozwijanie koncentracji uwagi,
 • Aktywizowanie wyobraźni dzieci
 • Poznawanie różnych tradycji związanych z karnawałem
 • Rozwijanie sprawności manualnej
 • Wzbogacanie doświadczeń plastycznych
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
 • Rozwijanie motoryki małej i dużej
 • utrwalenie poznanych liter (6 – latki)