Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Świętej Rodziny

SERDUSZKA – Grupa Montessori

SERDUSZKA  –  Grupa Montessori

Plan miesięczny – Październik 2019 r.

Tydzień I: W świecie książek
01.10. – Wycieczka do biblioteki miejskiej z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania.
02.10. – Z książką za pan brat.
03.10. – W okularach mi do twarzy.
04.10. – W książkach znajdę też liczby.
Cele:
– kształtowanie kreatywności,
– uwrażliwienie na dbanie o środowisko,
– kształtowanie własnych wypowiedzi zgodnie z zainteresowaniami dzieci,
– poznanie historii książki,
– pobudzenie dziecięcej ciekawości i zainteresowania książkami,
– zachęcanie do korzystania z grupowej biblioteczki,
– uwrażliwienie na to, że każdy jest inny.
Tydzień II: Moje bezpieczeństwo.
07.10. – Zagrożenia w domu – urządzenia elektryczne.
08.10. – Rozmowy z nieznajomym.
09.10. – Ważny numer 112.
10.10. – Przypominamy zasady bezpieczeństwa na drodze.
11.10. – Miły gość w przedszkolu – odwiedziny policjanta – zajęcia edukacyjne.
Cele:
– tworzenie swobodnych wypowiedzi na określony temat,
– zapoznanie i utrwalenie numeru służb ratunkowych,
– uczulenie na odpowiednie zachowanie, gdy spotkam nieznajomego,
– utrwalenie zasad bezpieczeństwa w domu i na ulicy,
– ćwiczenie w uważnym słuchaniu wypowiedzi drugiej osoby.
Tydzień III: Moja rodzina.
14.10. – Przygotowania do różańca – próba generalna.
15.10. – O sobie – fotografie z rodzinnego albumu.
16.10. – Moi bliscy.
17.10. – Tworzę własne drzewo genealogiczne.
18.10. – Zabawy w mojej rodzinie.
Cele:
– przygotowanie do wystąpień publicznych,
– ćwiczenie krótkich, reżyserowanych form wypowiedzi ,
– tworzenie swobodnych wypowiedzi na określony temat,
– zapoznanie z budową drzewa genealogicznego,