Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Świętej Rodziny

SERDUSZKA

Serduszka (2)Grupa z elementami Montessori

Grupa SERDUSZKA

 

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej – listopad 2017r.

I Tydzień 2-3.11
Temat tygodnia: Domy i domki
Czwartek: Plan mieszkania
Piątek: Domy zwierząt
II Tydzień 6-10.11
Temat tygodnia: Urządzenia elektryczne
Poniedziałek: Robię pstryk i mam światło w mig
Wtorek: Domowe sprzęty elektryczne
Środa: Do czego mogą służyć urządzenia elektryczne?
Czwartek: Co ułatwia pracę w domu?
Piątek: Polska – moja ojczyzna
III Tydzień 13-17.11
Temat tygodnia: A deszcz pada i pada…
Poniedziałek: Muzyka deszczowych kropli
Wtorek: Jesienna szaruga
Środa: Jesienne zagadki
Czwartek: Deszczowe kompozycje
Piątek: Wędrówki kropelek wody
IV Tydzień 20-24.11
Temat tygodnia: : Zdrowie naszym skarbem
Poniedziałek: Ruch to zdrowie
Wtorek: Co sprzyja zdrowiu, a co zagraża
Środa: Kto dba o nasze zdrowie
Czwartek: Dbamy o zęby
Piątek: Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
V Tydzień 27-30.11
Temat tygodnia: Co mamy robić w taki smutny czas?
Poniedziałek: Talerz pyszności
Wtorek: Dzień pełen kolorowych niespodzianek
Środa: Liczymy do siedmiu
Czwartek: Wesołe zabawy na ponury dzień

Cele ogólne:
Zainteresowanie planowaniem mieszkania
Rozwijanie słuchu fonematycznego
Rozwijanie mowy
Rozwijanie sprawności fizycznej
Zapoznanie ze sposobami oświetlania pomieszczeń dawniej i dziś
Kształtowanie słuchu i pamięci muzycznej
Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
Rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się liczebnikami porządkowymi
Zapoznanie ze zjawiskiem krążenia wody w przyrodzie
Zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych
Uświadomienie konieczności szukania pomocy u lekarza w czasie choroby
Zachęcanie do wykonywania zdrowych potraw
Uświadomienie konieczności dbania o zęby i ich leczenia
Budzenia zainteresowania przyrodą nieożywioną
Rozwijanie umiejętnopści klasyfikowania
Umuzykalnienie dzieci
Uświadamianie dzieciom ich praw
Rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów i odejmowania na konkretach
Liczenie obiektów, odróżniania liczenia błędnego od poprawnego
Rozwijanie zmysłów
Rozwijanie sprawności manualnej
Rozwijanie umiejętności liczenia
Rozwijanie umiejętności wokalnych
Rozwijanie aktywności twórczej
Rozwijanie pamięci słuchowej
Rozwijanie mowy i logicznego myślenia
Zachęcanie do zgodnego współdziałania
Rozwijanie inwencji twórczej
Ilustrowanie ruchem muzyki