Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Świętej Rodziny

OWIECZKI

Plan miesięczny – Listopad 2018

Tydzień I –  Krąg tematyczny: Listopadowe wspomnienia

I dzień-  Temat dnia: Dlaczego odwiedzamy groby tych, którzy odeszli?

 1. Dlaczego odwiedzamy groby tych, którzy odeszli- rozmowa na temat pamięci o zmarłych członkach rodziny.
 2. Zapoznanie się z opowiadaniem „Pudełko w kwiaty”- Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i budowania logicznych wypowiedzi na dany temat.
 3. Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny ( wprowadzanie nazw członków rodziny w języku angielskim)
 4. Globalne czytanie. Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama, tata, siostra, brat.
 5. Zabawy integracyjne: Adam siedmiu synów miał, Dwóm tańczyć się zachciało.

II dzień- Temat dnia: Kto jest na tym zdjęciu?

 1. Kto jest na tym zdjęciu?- rozmowa na temat członków rodziny na podstawie przyniesionych zdjęć i wiersza „Fotografie”
 2. Polka- nauka tańca. Kształtowanie poczucia rytmu.
 3. Karty pracy- rozwijanie spostrzegawczości, analizy i syntezy wzrokowej.
 4. Aseja bum czika bum- zabawa ruchowa. Rozwijanie umiejętności naśladowczych.

III dzień– Temat dnia: 11 listopada- Święto odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 1. Rozmowa na temat tego kogo możemy określić mianem patriota- Swobodne wypowiedzi dzieci.
 2. Przypomnienie jak wygląda flaga i godło Polski- oglądanie ilustracji
 3. Mazurek Dąbrowskiego- Hymn Polski- trochę historii nam nie zaszkodzi. Omówienie najważniejszych wydarzeń związanych z powstawaniem hymnu.
 4. Opowiadanie- Trochę faktów o Piłsudzkim oraz o Święcie Niepodległości.
 5. Praca plastyczna – Wykonanie flagi Polski.

IV dzień– Temat dnia: Jakie znam zabawy moich dziadków z dzieciństwa?

 1. Polka- powtórzenie poznanego układu tanecznego.
 2. Rozmowa na temat zabaw w jakie bawili się nasi dziadkowie,
 3. Palec pod budkę bo za minutkę….- zapoznanie dzieci z dawnymi grami i zabawami.
 4. Próby do występów z okazji 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości- odśpiewanie hymnu oraz powtórzenie wiersza „Kto ty jesteś…”
 5. Przygotowanie strojów.

V dzień- Temat dnia: Drzewo mojej rodziny,

 1. „Tańczące drzewo”- improwizacje ruchowe do utworu A. Vivaldiego „Jesień”
 2. Drzewo- praca techniczna
 3. Portrety- zabawa matematyczna. Przeliczanie w zakresie 5
 4. Moja rodzina- drzewo genealogiczne rodziny
 5. 11:11- wspólne odśpiewanie hymnu Polski oraz przedstawienie przez wszystkie grupy przygotowanych wierszy i piosenek patriotycznych.

Tydzień II- Krą tematyczny: Jesienna pogoda.

I dzień– Temat dnia: Dlaczego dni są coraz krótsze?

 1. Wiersz „Dzikie gęsi”- rozmowa na temat zmian zachodzących w przyrodzie na podstawie wiersza.
 2. Co zobaczyłeś na dywanie- na podstawie mnemotechniki. Karty pracy- kształtowanie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 5
 3. Zajęcia o emocjach (Księga emocji)- smutek związany z pogodą.
 4. Plusk- plusk- zabawa dydaktyczna.

II dzień– Temat dnia: Dlaczego pada deszcz?

 1. Kałużowy deszcz- nauka refrenu piosenki. Kształtowanie poczucia rytmu.
 2. Kałuże- zabawy z czworakowaniem.
 3. Gdzie ta woda- zabawa dydaktyczna. Próba odpowiedzi na pytanie dlaczego pada deszcz.
 4. Karty pracy- zapoznanie się z obiegiem wody w przyrodzie.
 5. Kropelki deszczu- zabawa organizacyjno- porządkowa. Doskonalenie umiejętności reakcji na sygnał słowny.

III dzień- Temat dnia: Jak, gdzie, dlaczego? Eksperymentujemy.

 1. Z czym kojarzy się woda- zabawa w skojarzenia.
 2. Jak zrobić deszcz- rozmowa na temat wody na podstawie opowiadania „Basia, Franek i deszcz.”
 3. Kałużowy deszcz- inscenizacja do piosenki.
 4. Jak, gdzie, dlaczego?- eksperymenty z wodą.

IV dzień– Temat dnia: Dlaczego po nocy jest znów dzień?

 1. Zgadnij co to?- rozwiązywanie zagadek związanych z tematem dnia. Rozwiązania zagadek po angielsku.
 2. Król dnia i nocy- rozmowa na temat następstwa dnia i nocy na podstawie zabawy dydaktycznej.
 3. Praca z wyprawką plastyczna- dostrzeganie rytmu w następstwie dnia i nocy.
 4. Dzień dobry! Dobranoc!- nauka wiersza. Rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej.

V dzień– Temat dnia: Jaka jest dziś pogoda?

 1. Jaka jest dziś pogoda- próba odpowiedzi na pytanie na podstawie obserwacji otoczenia. Opisywanie pogody w języku angielskim.
 2. Karty pracy- dokonywanie oceny sytuacji. Kształtowanie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji.
 3. Cztery pory roku- zabawa dydaktyczna. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania pór roku. Przypomnienie nazw pór roku w języku angielskim.

Tydzień III- Krą tematyczny: Zwierzęta domowe.

I dzień– Temat dnia: Po czym odgadniesz jakie to zwierze?

 1. Jakim jestem zwierzęciem- zabawa integracyjna.
 2. A ja mam psa- nauka piosenki. Kształtowanie wyobraźni muzycznej.
 3. Rozmowa na temat zwierząt domowych. Spontaniczne wypowiedzi dzieci. Wprowadzenie nazw zwierząt w języku angielskim.
 4. Karty pracy- kształtowanie umiejętności klasyfikacji według
 5. Narysuj pieska- rysowanie pieska z figur geometrycznych.

II dzień– Temat dnia: Czyj to głos?

 1. A ja mam psa- taniec do piosenki. Kształtowanie u dzieci poczucia rytmu i wyobraźni muzycznej.
 2. Miał, hau, chrum- szukamy rodzinki- zabawa integracyjna. Wdrażanie do rozpoznawania dźwięków i reakcji na nie.
 3. Kart pracy- rozwiązywanie zagadek słuchowych dotyczących odgłosów wydawanych przez różne zwierzęta.
 4. Moje zwierzę- malowanie opuszkami palców.

III dzień– Temat dnia: Czy wiem, jak dbać o moje zwierzę?

 1. Rozmowa na temat opieki nad zwierzętami na podstawie doświadczeń dzieci oraz wierszowanego opowiadania „Kłopoty Burka z ogródka”. Uświadomienie dzieciom odpowiedzialności za posiadane zwierzę.
 2. Tropiciel zwierząt- zabawa ruchowo- naśladowcza.
 3. Karty pracy- rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej oraz sprawności manualnej.

IV dzień– Temat dnia: Kiedy nasz pupil idzie do weterynarza?

 1. Ada i ja- słuchanie opowiadania. Rozmowa na temat pracy weterynarza.
 2. Kim jestem- zabawa dydaktyczna. Doskonalenie umiejętności rytmicznego wypowiadania słów.
 3. Ko- tek- zabawa ze słowem. Doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej.
 4. A ja mam psa- taniec do piosenki. Utrwalanie słów.

V dzień– Temat dnia: Dlaczego kocham mojego misia?

 1. Moje zabawki- zabawy słowne. Wdrażanie do umiejętności tworzenia i rozwiązywania zagadek.
 2. Rozmowa na temat ulubionych pluszaków na podstawie wiersza „Urodziny misia”. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na dany temat.
 3. Taniec z moim misiem- taniec do piosenki „Misiowa hulajnoga”
 4. Mój miś- wyprawka plastyczna- wykonanie misia. Doskonalenie umiejętności manualnych.

Tydzień IV- Krąg tematyczny: Zimno, coraz zimniej.

I dzień– Temat dnia: Które, zwierzę zasypia na zimę?

 1. Wyścig piłek- zabawa ruchowa. Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci.
 2. Które, zwierzę zasypia na zimę?- pogadanka na temat zwyczajów wybranych zwierząt zapadających w sen zimowy.
 3. Do domu- zabawa ruchowa wzmacniająca siłę ramion, nóg i tułowia.
 4. Ptaszki zimową porą- nauka piosenki.
 5. Karty pracy- dobieranie zwierząt do ich zimowych domów.

II dzień– Temat dnia: Co robią zwierzęta przed nadejściem zimy?

 1. Poszukujemy orzeszków- zabawa dydaktyczna. Doskonalenie spostrzegawczości dzieci.
 2. Co robią zwierzęta przed nadejściem zimy- próba odpowiedzi na to pytanie na podstawie doświadczeń dzieci oraz wiersza „Zapasy na zimę”. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania.
 3. Wyprawka plastyczna- Kto śpi, a kto nie? Doskonalenie umiejętności przeliczania na konkretach w zakresie 6.

III dzień– Temat dnia: Jak pomóc ptakom przetrwać zimę?

 1. Co to za ptak- zagadki dźwiękowe. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania.
 2. Rozmowa na temat ptaków przebywających zimą w Polsce. Rozpoznawanie i nazywanie kilku wybranych gatunków ptaków.
 3. Dlaczego kaczka nie moknie?- eksperyment sprawdzający, co zapobiega wchłanianiu się wody w pióra kaczki.. Doskonalenie umiejętności prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków.
 4. Karty pracy- „Który z kolei?”- Kształtowanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi w zakresie 3.

IV dzień– Temat dnia: Jak malować zimę?

 1. Zajęcia o emocjach- radość ze współdziałania.
 2. Jak namalować zimę- praca plastyczna w parach. Doskonalenie umiejętności współdziałania.
 3. Zabawy w śniegu- zabawa dramowa. Doskonalenie umiejętności wchodzenia w rolę.

V dzień– Temat dnia: Kto i jak pomaga zwierzętom zimą?

 1. Próba odpowiedzi na pytanie w zawarte w temacie dnia- pogadanka. Kształtowanie umiejętności budowania logicznych wypowiedzi na dany temat.
 2. Czy mogę przytulić sarenkę- zabawa dydaktyczna. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego postępowania wobec zwierząt.
 3. Wyścig piłek- zabawa ruchowa.
 4. Kart pracy- doskonalenie umiejętności rozróżniania gatunków dzikich zwierząt.

 

Dodatkowe informacje:

 1. 11.2018- O godzinie 11:11 z okazji 100-tnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zostanie odśpiewany wspólnie przez wszystkie grupy oraz pracowników przedszkola Hymn Polski oraz każda z grup zaprezentuje wiersze i piosenki patriotyczne przygotowane z tej okazji.
 2. 11. 2018- O godzinie 12:45 odbędzie się Msza Święta z tej samej okazji, na której odbędą się występy wszystkich z grup.
 3. Planujemy wyjście do CKiS do pracowni ceramiki „Sztukateria”
 4. Dwa razy w tygodniu planujemy puszczać dzieciom bajki w języku angielsku z serii „Tom end Keri” i wykonywać do tego prace plastyczne (malowanki).