Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Świętej Rodziny

OWIECZKI

Plan miesięczny – OWIECZKI

Styczeń 2020

Tydzień I

Krąg tematyczny – Witamy Nowy Rok

 1. Temat dnia: Rok
 2. Temat dnia: Pory roku
 3. Temat dnia: Miesiące
 4. Temat dnia: Dni tygodnia
 5. Temat dnia: Godziny, minuty, sekundy

Tydzień II

Krąg tematyczny-  Co można robić zimą?

 1. Temat dnia: Przygotowania do zimowej wyprawy
 2. Temat dnia: Na biegunach
 3. Temat dnia: Badamy lód
 4. Temat dnia: Skąd się bierze śnieg?
 5. Temat dnia: Bałwany

Tydzień III

Krąg tematyczny- Święto babci i dziadka

 1. Temat dnia: Jacy są dziadkowie?
 2. Temat dnia: Mój czas z dziadkami
 3. Temat dnia: Szykujemy przyjęcie
 4. Temat dnia: Upominki, upominki
 5. Temat dnia: Jak im pomóc?

Tydzień IV

Krąg tematyczny- Zimowe mistrzostwa sportowe

 1. Temat dnia: Pora na zimowy sport
 2. Temat dnia: Narciarstwo
 3. Temat dnia: Saneczkarstwo
 4. Temat dnia: Łyżwiarstwo
 5. Temat dnia: Olimpiada zimowa

Dodatkowe informacje: Dzień  Babci i Dziadka odbędzie się 23.01- o godz. 14.00. Serdecznie zapraszamy.

Cele ogólne

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy
 • rozwijanie ekspresji twórczej przy wykorzystaniu materiałów wtórnych
 • zapoznanie z tradycją sylwestrową i noworoczną
 • utrwalenie świadomości cykliczności pór roku i symboli z nimi związanych
 • doskonalenie umiejętności muzycznych
 • przypomnienie i utrwalenie nazw miesięcy
 • utrwalenie nazw tygodni oraz liczby 7
 • wprowadzenie do posługiwania się zegarem
 • wprowadzenie litery U,u
 • poszerzenie wiedzy dzieci na temat obszarów polarnych
 • doskonalenie kompetencji matematycznych- lateralizacja, kodowanie
 • rozwijanie zachowań sprzyjających zdrowiu- hartowanie
 • doskonalenie umiejętności przeprowadzania prostych eksperymentów i doświadczeń
 • kształtowanie umiejętności wyciągania wniosków
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw
 • wprowadzenie liczby 8
 • wzbudzenie szacunku do osób starszych
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania innych
 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych
 • rozwijanie umiejętności matematycznych-przeliczanie, dzielenie po równo, dzielenie po wyznaczonej liczbie
 • wprowadzenie litery S, s
 • kształtowanie umiejętności przewidywania skutków zachowań
 • wprowadzenie różnych aspektów liczby 9
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw zimowych dyscyplin sportowych
 • doskonalenie umiejętności porównywania obiektów
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą