Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Świętej Rodziny

OWIECZKI

Plan miesięczny – Czerwiec 2019

I tydzień 3-7 czerwiec

Tematyka tygodnia: Dzieci świata.

Poniedziałek: Wyjątkowy kolega.

Wtorek: Podróż dookoła świata.

Środa: Wszystkie dzieci bawią się.

Czwartek: Mały Indianin.

Piątek: Zwierzęta świata.

II tydzień 10-14 czerwiec

Tematyka tygodnia: Nadchodzi czas pożegnania.

Poniedziałek: Wakacyjne plany.

Wtorek: Co zabierzemy na wakacje?

Środa: Nadchodzi lato.

Czwartek: Wspominamy rok w przedszkolu.

Piątek: Nadszedł czas pożegnania. ZAKOŃCZENIE ROKU PRZEDSZKOLNEGO

III tydzień 17-21 czerwiec

Tematyka tygodnia: Będę uczniem.

Poniedziałek: W drodze do szkoły.

Wtorek: Szkoła jest super!

Środa: WYCIECZKA DO MAURZYC I NIEBOROWA

Czwartek: Kulturalny uczeń.

Piątek: Co słychać w szkole?

 

IV tydzień 24-28 czerwiec

Tematyka tygodnia: W świecie muzyki.

Wtorek: W filharmonii.

Środa: Czarodziejski koncert.

Czwartek: Z prawej strony, z lewej strony.

Piątek: Cztery pory roku.

 

 

 

 

Cele ogólne:

 • Zachęcanie do odpowiadania na pytania
 • Uświadamianie, że ludzie mimo różnic mogą posiadać wiele cech wspólnych
 • Stwarzanie okazji do dostrzegania różnic w wyglądzie i zachowaniu ludzi z różnych regionów świata
 • Zapoznanie z charakterystycznymi cechami dzieci z różnych krajów
 • Przybliżenie dzieciom środowiska szkolnego
 • Oswajanie emocji związanych z pójściem do szkoły
 • Doskonalenie umiejętności wyodrębniania głosek w nagłosie i w wygłosie
 • Doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania do treści utworu
 • Rozwiązywanie zadań tekstowych metodą symulacji
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej
 • Rozwijanie słuchu muzycznego
 • Poznanie zwierząt żyjących na wsi
 • Rozwijanie spostrzegawczości
 • Nauka tworzenia zbiorów równolicznych
 • Wzmacnianie mięśni ramion, brzucha, nóg
 • Rozwijanie umiejętności czytania, przygotowanie do pisania
 • Wdrażanie do przestrzegania zasad w trakcie rywalizacji sportowej
 • Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych
 • Rozwijanie kompetencji społecznych
 • Doskonalenie umiejętności językowych
 • Włączanie do aktywnego udziału w zabawach ruchowych
 • Doskonalenie logicznego myślenia
 • Wdrażanie do wykonywania pracy zgodnie z instrukcją słowną
 • Rozwijanie koncentracji uwagi
 • Rozwijanie sprawności fizycznej
 • Wzbogacanie doświadczeń plastycznych
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych
 • Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie