Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Świętej Rodziny

OWIECZKI

Plan miesięczny – Luty 2019

Tydzień I – Krąg tematyczny:  Baśnie, bajki, legendy
Dzień I – Temat dnia: Z jakiej jestem baśni?
1. Nauka nowej „Powitanki” – rymowanego wierszyka.
2. „Burza mózgów” – jakie znamy bajki?
3. „Poznajemy Kopciuszka” – słuchanie baśni Kopciuszek.
4.Ćwiczenia oddechowe i artykulacyjne – doskonalenie aparatu mowy.
5. Karty pracy – ćwiczenie spostrzegawczości.

Dzień II – Temat dnia: Jestem kulturalnym widzem!
1. Wspólna zabawa przy rymowance – rozgrzewamy aparat mowy.
2. „Muchy do sieci” – zabawa ruchowa.
3. Słuchanie opowiadania i rozmowa na temat cech Kota w butach.
4.Wykonanie pacynki Kota w butach.
5. Wyjście do ogrodu przedszkolnego.

Dzień III – Temat dnia: Czy jestem molem książkowym?
1. Zabawa ruchowa – „Bajkowa gimnastyka”
2. Zabawa orientacyjno-ruchowa „Mole książkowe”.
3. Wspólne oglądanie książek przyniesionych przez dzieci.
4. Rodzice czytają  dzieciom bajki.
5. Spacer w okolice przedszkola.

Dzień IV – Temat dnia: Czy to prawda czy nieprawda?
1. Zabawa integracyjna: Ciepło-zimno.
2. Zabawa orientacyjno-porządkowa Smoki.
3.Rozmowa na temat elementów rzeczywistych  i świata fikcji na podstawie legendy Bazyliszek.
4. Karta pracy – rozwijanie umiejętności układania historyjek obrazkowych zgodnie z chronologią.
5. Oczy Bazyliszka – doskonalenie szybkiej reakcji na sygnał dźwiękowy.

Dzień V – Temat dnia: Co powie moja kukiełka?
1. Zabawa ruchowa w kręgu – rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
2. Zapoznanie z treścią legendy o Smoku Wawelskim.
3. Wykonanie kukiełek – kształtowanie dobrych ruchów dłoni.
4. Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań.

Tydzień II – Krąg tematyczny: Bale, bale w karnawale.
Dzień I: Temat dnia: Czy zatańczysz ze mną?
1. Zabawa orientacyjno-porządkowa Jazda samochodem.
2. Nauka piosenki Przedszkolna samba – kształtowanie poczucia rytmu.
3. Wykonanie maski karnawałowej.
4. Zabawa przy piosence Ojciec Wirgiliusz – kształtowanie umiejętności naśladownictwa.
5. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

Dzień II – Temat dnia: Jak ubiorę się na bal?
1. Zagadki tematyczne wprowadzające w temat dnia.
2. Inscenizacja do piosenki Przedszkolna samba.
3. Zapoznanie dzieci ze zwyczajami karnawałowymi.
3. Karta pracy – Jak ubiorę się na bal? – kształtowanie umiejętności dobieranie stroju adekwatnie do okazji.
4. Ciepło-zimno zabawa integracyjna.

Dzień III – Temat dnia: Idę do fryzjera!
1. Jazda samochodem – zabawa orientacyjno-porządkowa, rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.
2.Inscenizacja do piosenki Przedszkolna samba.
3. „Skarby fryzjera” – zabawa słowna.
3. Zajęcia  o emocjach – jak poradzić sobie ze strachem przed wizytą u fryzjera?
5. Praca techniczno-plastyczna Karnawałowa fryzura.

Dzień IV – Temat dnia: Po co ten bal?
1. Przedszkolna samba – utrwalenie tekstu i melodii piosenki.
2. Rozmowa na temat karnawału i balu na podstawie opowiadania Żaba na balu karnawałowym.
3. Eksperyment – co zrobi balon?
4. Praca plastyczna – zwierzęta wykonane z  balonów.
5. Przygotowanie sali do karnawału.

Dzień V – Temat dnia: Dziś bal w przedszkolu!
1. Zabawa przy piosence Kaczuszki – naśladujemy ruchy.
2. Masaż relaksacyjny – wdrażanie do symbolicznego zapisywania treści wiersza.
3. Rozmowa na temat bezpieczeństwa podczas balu.
4. Zatańczymy z balonami – zabawy przy piosence.

Tydzień III – Krąg tematyczny :W dawnych czasach.
Dzień I – Temat dnia: Dlaczego dinozaury wyginęly?
1. Zabawa orientacyjna – lewa/prawa.
2. Zabawa dydaktyczno-integracyjna Spacer dinozaurów.
3. Dlaczego dinozaury wyginęły? – rozmowa na temat  życia, zwyczajów i losów dinozaurów.
4.Karta pracy – Ćwiczenie w rozróżnianiu strony lewej i prawej.
5. Zabawa dydaktyczno-ruchowa Czy już mogę się wykluć?

Dzień II – Temat dnia: Skąd się wziął węgiel?
1. Inscenizacja do piosenki Hej, w kopalni.
2. Znajdź parę – zabawa orientacyjno-porządkowa.
3. Słuchamy opowiadania Skąd się wziął  węgiel?
4. Badanie właściwości węgla.
5. Karta pracy.

Dzień III – Temat dnia: Dlaczego ludzie mieszkali w jaskiniach?
1. Zabawa dydaktyczna Do jaskini.
2. Zajęcia plastyczne – Rysunki naskalne.
3. Zabawa twórcza – jak porozumiewali się ludzie bardzo dawno temu?
4. Nasza jaskinia – budowanie jaskini z papieru pakowego.

Dzień IV – Temat dnia: Jak zrobić wulkan?
1. Zabawa ruchowa – wyścig piłek.
2. Zabawa integracyjna – wybuch wulkanu.
3. Eksperymentujemy – wulkan.
4. Zestaw ćwiczeń ruchowych.
5. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

Dzień V – Temat dnia: O czym mówią nam skamieniałości?
1. Zabawa masą solną – kształtowanie drobnych mięśni dłoni.
2. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania – czytamy opowiadanie.
3. Wykonanie plakatu drzewa inspirowanego opowiadaniem Opowieść o drzewie.
4. Nasze skamieliny – wykonanie prac z masy solnej.
5. Kształtowanie umiejętności przeliczania w zbiorach.

Tydzień IV – Krąg tematyczny: Wynalazki.
Dzień I – Temat dnia: Czym podróżowano dawniej?
1. Zabawa przy piosence Jadę pociągiem prawdziwym.
2. Rysowanie według instrukcji – kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i koordynacji słuchowo-wzrokowej.
3. „Czym podróżowano dawniej?” – próba odpowiedzi na pytanie na podstawie wiersza i ilustracji.
4. Karta pracy – rozwijanie sprawności manualnej.
5. „Koło, kwadrat i co dalej?” – układanie ciągów rytmicznych.

Dzień II – Temat dnia: Do czego służy komputer?
1. Zabawa dydaktyczna z dzieleniem wyrazów na sylaby.
2. Rozmowa na temat historii i funkcji komputera na podstawie opowiadania i ilustracji.
3. Karta pracy – rozwijanie spostrzegawczości.
4. Zestaw ćwiczeń ruchowych – kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała.
5. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

Dzień III – Temat dnia: Halo, halo, to ja!
1. Zabawa ruchowa przy piosence Ojciec Wirgiliusz.
2. Znajdź parę – zabawa orientacyjno-porządkowa.
3. Zajęcia o emocjach – przełamywanie wstydu przed występami.
4. Halo, kto mówi? – zabawa parateatralna w parach.
5. Zabawa ruchowa z piosenką  Head, shoulders, Knesz and toes.

Dzień IV – Temat dnia: Wyruszamy rakietą w kosmos!
1.Rakieta – zabawa ruchowa z wyklaskiwaniem.
2. Lecimy w kosmos  – zabawa ruchowa – wyrabianie ogólnej sprawności ruchowej dzieci.
3. Zabawa ruchowa – Jak startuje rakieta?
4. Konstruowanie własnej rakiety.
5. Swobodne zabawy na dywanie ze skonstruowaną samodzielnie rakietą.

Dzień V – Temat dnia: Co można jeszcze wynaleźć?
1. Rzeźby – zabawa orientacyjno-porządkowa.
2. „Co można jeszcze wynaleźć?” – rozmowa na temat wynalazków  na podstawie doświadczeń dzieci i wiersza pt. „Robotek”.
3. Tańce robotów – zabawa muzyczno-ruchowa.
4. Karta pracy – wdrażanie do umiejętności zakończenia rozpoczętej pracy.
5. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

Dodatkowo planujemy zorganizować lutowy cykl czytania książek wspólnie z chętnymi rodzicami.