Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Świętej Rodziny

OWIECZKI

Plan miesięczny – LISTOPAD 2019

Krąg tematyczny: Listopadowe wspomnienia

 1. Kto jest kim w mojej rodzinie?
 2. Album moich dziadków.
 3. Jak żyli moi dziadkowie?
 4. Życie człowieka.
 5. Drzewo mojej rodziny.

Krąg tematyczny: Jesienna pogoda.

 1. Wędrująca ziemia.
 2. Jesienne obłoki.
 3. Pada, pada deszcz.
 4. Fascynujące krople.
 5. Kapryśna pogoda.

Krąg tematyczny: Zwierzęta domowe.

 1. Czy wszystkie zwierzęta są dzikie?
 2. Zwierzęta też mają swoje rodziny.
 3. Zwierzęta też mają swoje upodobania.
 4. Jak opiekować się zwierzątkiem?
 5. Czy miś to też zwierzę?

Krąg tematyczny: Zimno coraz zimniej.

 1. Przygotowania do zimy.
 2. Kto robi zapasy na zimę?
 3. Kto zapada w sen zimowy?
 4. Kogo zimą nie spotkamy w Polsce?
 5. Jakie zwierzęta potrzebują naszej pomocy zimą?

PLAN MIESIĘCZNY NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2019

 Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń;
 • doskonalenie umiejętności uważnego słuchania;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat historii Świętego Mikołaja;
 • rozwijanie umiejętności czytania globalnego;
 • doskonalenie rozumienia znaków graficznych i symboli;
 • kształtowanie znajomości rozmieszczania elementów na kartce pocztowej;
 • wprowadzenie litery K, k;
 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych;
 • doskonalenie umiejętności matematycznych: przeliczanie, porównywanie, klasyfikowanie;
 • wprowadzenie liczby 6;
 • kształtowanie umiejętności słuchowych: wskazywanie kierunku, z którego dochodzi dźwięk;
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi;
 • kształtowanie poczucia empatii i troski;
 • rozwijanie sprawności manualnych;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat zawodów wykonywanych przez ludzi i atrybutów z nimi związanych;
 • poszerzenie słownika czynnego i biernego dzieci o nazwy zawodów;
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania i budowania związków przyczynowo-skutkowych;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i podawania nazw dawnych zawodów;
 • wprowadzenie litery R, r;
 • doskonalenie umiejętności planowania pracy plastycznej na kartce;
 • poszerzanie świadomości dzieci na temat korzyści wynikających ze współdziałania ludzi;
 • doskonalenie umiejętności projektowania prostych modeli;
 • wprowadzenie pojęcia matematycznego – długość;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat swoich marzeń i planów;
 • kształtowanie nawyku pomagania innym w pracach domowych;
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych;
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się pieniędzmi;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania przedmiotów różnymi zmysłami;
 • doskonalenie percepcji wzrokowej;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego tekstu;
 • wprowadzenie litery L, l;
 • doskonalenie motoryki małej;
 • doskonalenie umiejętności kontynuowania rytmów trzy-, czteroelementowych;
 • wprowadzenie liczby 7;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji obchodzenia Bożego Narodzenia w Polsce;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat sposobów obchodzenia przez dzieci Bożego Narodzenia;
 • rozwijanie umiejętności muzycznych oraz plastycznych;
 • doskonalenie umiejętności logicznego myślenia;
 • rozwijanie sprawności fizycznej;
 • zachęcanie do utrzymywania więzi rodzinnych;
 • doskonalenie wiedzy dzieci na temat sposobów spędzania wolnego czasu z bliskimi;
 • kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w trakcie wizyty w gościach;
 • doskonalenie lateralizacji;
 • doskonalenie równowagi;
 • poszerzanie wiedzy dzieci na temat tradycji spędzania Bożego Narodzenia na świecie;
 • doskonalenie umiejętności dostrzegania różnic i podobieństw.
I Tydzień 1 

 Grudniowe  życzenia

II Tydzień 2

Kim będę kiedy dorosnę?   

1 Czy tylko Mikołaj spełnia marzenia? 1 Każdy z nas swój zawód ma.
2 Czy Mikołaj odbiera listy? 2 Dawne zawody.
3 Mikołaj pakuje sanie. 3 Nowoczesne zawody.
4 W oczekiwaniu na Mikołaja. 4 Zbudujmy coś razem!
5 O czym marzy Mikołaj? 5 Kim mogę być?
III Tydzień 3 

 Święta za pasem

IV Tydzień 4

Świąteczne tradycje

1 Świąteczne przygotowania. 1 Wigilia.
2 Świąteczne zakupy. 2 Pasterka.
3 Świąteczne smakołyki. 3 Boże Narodzenie.
4 Świąteczne drzewko. 4 Rodzinne spotkania.
5 Świąteczne ozdoby. 5 Tradycje na świecie.