Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Świętej Rodziny

OWIECZKI

DSC03459

Plan pracy dydaktycznej – luty 2018 – Owieczki

Plan miesięczny Owieczki -Luty

Luty – tydzień pierwszy. Temat tygodnia: Zabawy na śniegu

Dbamy o nasze zdrowie

Dbałość o higienę

– ubieranie się odpo­wiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku

 

Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów

– poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu:

bawienie się
w miej­scach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie.

 

(Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, Grupa MAC S.A.2017, s. 72, 74).

1.   Ulepimy
bałwana
•    Nauka rymowanki.

•    Opowiadanie historyjki Jak tata z Lenką lepili bałwana .

•    Ćwiczenia logopedyczne

Zima.

 
2.    Gdzie jest
bałwanek?
•    Ćwiczenie analizy
i syntezy wzrokowej – składanie w całość podzielonych na części obrazków: nart, sanek lub bałwana.

•    Śniegowe bałwanki – ćwiczenia matematyczne.

 
3.    Poleczka

zimowa

•    Ćwiczenia dźwięko-naśladowcze.

•    Zabawy przy piosence Poleczka zimowa.

•    Lepienie bałwana

z plasteliny.

 
4.    Zabawy na śniegu •    Ćwiczenia warg.

•    Malowanie na temat Zabawy na śniegu.

•    Ćwiczenia logorytmiczne.

 
5.    Bawimy się na śniegu •    Ćwiczenia oddechowe.

•    Zabawy na śniegu, na placu przedszkolnym.

•    Układanie sylwet bałwanków z klocków
w kształcie figur geometrycznych.

 
Luty – tydzień drugi. Temat tygodnia: Tak mija nam czas
Nasza edukacja matematyczna

Organizacja przestrzeni i czasu

– zauważanie rytmów, np. w ułożonym materiale przyrodniczym, mozaice geometrycznej,

w klockach

 

(Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, Grupa MAC S.A.2017, s. 50).

1.   Co robimy rano •    Nauka rymowanki.

•    Historyjka obrazkowa Co robi Lenka rano?

Oglądanie obrazków. Odszukanie wśród naklejek czerwonych kółeczek. Naklejenie ich na te obrazki, które przedstawiają sytuację wcześniejszą (karta pracy).

 
2.    Noc i dzień •    Robienie dwóch wałeczków z plasteliny.

•    Zabawa dydaktyczna Dzień i noc.

•    Przygotowanie do wycinania – etap pierwszy.

 
3.    Ta Dorotka •    Zabawa Obrazki.

•    Zabawa przy piosence Ta Dorotka.

•    Zabawa woreczkami.

 
4.    Jestem duży, jestem mały •    Zabawa Który kolor do środka?

•    Małe dzieci, duże dzieci – rysowanie siebie jako osoby dorosłej.

•    Rozmowy indywidualne na temat balu karnawałowego, który odbędzie się następnego dnia w przedszkolu.

 
5.    Bal

karnawałowy

•    Oglądanie strojów, indywidualne rozmowy na temat zbliżającego się balu.

•    Bal karnawałowy
w przedszkolu.

•    Indywidualne rozmowy na temat balu.

 
Nasza Ziemia

Poznawanie świata

– poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus, słuchanie cie­kawostek na ich temat

– gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych

z kosmosem

– poznawanie zawodów związanych
z kosmosem, np.

kosmonauty, astronoma

– poznawanie ciekawostek, legend na temat satelity Ziemi – Księżyca.

(Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, Grupa MAC S.A. 2017, s. 30).

 

1.   Księżyc świeci nocą •       Przygotowanie do wycinania – etap drugi.

•       Słuchanie opowiadania

J. Papuzińskiej Jak nasza mama zreperowała księżyc.

•       Rozmowy indywidualne na temat kosmosu, kosmonautów, ufoludków..

 
2.    Trzej kosmici •    Oglądanie obrazków trzech ufoludków (wykonanych przez nauczyciela). Wskazywanie różnic w ich wyglądzie. Powtarzanie za nauczycielem ich nazw: Emyr, Bradys i Wazyl.

•    Pierwszy, drugi, trzeci ufoludek – ćwiczenia matematyczne.

•    Zabawa z wykorzystaniem rymowanki.

 
3.    Usypianka •    Kolorowanie rysunku wysokiego ufoludka na zielono, a niskiego – na pomarańczowo. Podczas kolorowania powtarzanie rymowanki.

•    Zabawa przy piosence Usypianka..

 
4.    Kolorowe
ufoludki
•    Rysowanie po śladach kropek, od obrazka kosmonauty do obrazka rakiety. Określanie, jaki kolor ma rakieta, do której idzie pierwszy (drugi, trzeci) kosmonauta (karta pracy).  
5.    Ufoludki •    Rysowanie obiema rękami.

•    Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej Ufoludki.

•    Układanie sylwet rakiet

z klocków w kształcie figur geometrycznych.

 
Luty – tydzień trzeci. Temat tygodnia: Poznajemy kosmos

.

Nasza Ziemia

Poznawanie świata

– poznawanie nazw wybranych planet Układu Słonecznego, np. Mars, Wenus, słuchanie cie­kawostek na ich temat

– gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związanych

z kosmosem

– poznawanie zawodów związanych
z kosmosem, np.

kosmonauty, astronoma

– poznawanie ciekawostek, legend na temat satelity Ziemi – Księżyca.

(Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci, Grupa MAC S.A. 201

6.   Księżyc świeci nocą •       Przygotowanie do wycinania – etap drugi.

•       Słuchanie opowiadania

J. Papuzińskiej Jak nasza mama zreperowała księżyc..

 
7.    Trzej kosmici •    Oglądanie obrazków trzech ufoludków (wykonanych przez nauczyciela). Wskazywanie różnic w ich wyglądzie. Powtarzanie za nauczycielem ich nazw: Emyr, Bradys i Wazyl.

•    Pierwszy, drugi, trzeci ufoludek – ćwiczenia matematyczne.

•    Zabawa z wykorzystaniem rymowanki.

 
8.    Usypianka •    Kolorowanie rysunku wysokiego ufoludka na zielono, a niskiego – na pomarańczowo. Podczas kolorowania powtarzanie rymowanki.

•    Zabawa przy piosence Usypianka.

 
9.    Kolorowe
ufoludki
•    Rysowanie po śladach kropek, od obrazka kosmonauty do obrazka rakiety. Określanie, jaki kolor ma rakieta, do której idzie pierwszy (drugi, trzeci) kosmonauta (karta pracy).

•    Kolorowe ufoludki – lepienie z plasteliny.

•    Zabawa Tyle  samo.

 
`Ufoludki •    Rysowanie obiema rękami.

•    Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej Ufoludki.

•    Układanie sylwet rakiet

z klocków w kształcie figur geometrycznych.