Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Świętej Rodziny

OWIECZKI

Plan miesięczny – PAŹDZIERNIK 2019

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania warzyw;

– odczytywanie globalnie nazw warzyw;

– kształtowanie umiejętności przygotowywania zdrowych posiłków z warzyw;

– rozróżnianie, nazywanie i klasyfikowanie owoców rosnących w Polsce;

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania drzew i krzewów owocowych;

– czytanie globalne nazw owoców;

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania grzybów jadalnych i trujących;

– kształtowanie bezpiecznych postaw i zachowań;

– doskonalenie umiejętności układania rytmów;

– porównywanie liczebności zbiorów;

– kształtowanie umiejętności wyróżniania głoski a w nagłosie, wygłosie i śródgłosie;

– poznanie sposobów przechowywania i przetwarzania owoców i warzyw;

– rozwijanie wrażliwości estetycznej;

– zapoznanie dzieci z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej;

– doskonalenie umiejętności klasyfikacji;

– tworzenia nazw nadrzędnych i podrzędnych;

– doskonalenie koordynacji ruchowej;

– doskonalenie umiejętności formułowania krótkiej instrukcji słownej;

– doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby;

– wprowadzenie różnych aspektów liczby 2;

– zapoznanie z różnymi specjalizacjami lekarskimi;

– wprowadzenie litery I, i;

– poszerzanie wiedzy dzieci na temat osób i instytucji, do których mogą zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia;

– zapoznanie z numerem alarmowym 112;

– rozwijanie sprawności grafomotorycznej;

– poszerzenie wiedzy na temat zwierząt leśnych;

– doskonalenie umiejętności matematycznych, takich jak logiczne myślenie i spostrzeganie;

– dostrzeganie i nazywanie zmian zachodzących jesienią w przyrodzie;

– poznanie drzew, owoców i liści najpopularniejszych polskich drzew;

– doskonalenie umiejętności porównywania oraz klasyfikacji;

– rozbudzanie ciekawości dzieci dzięki prostym doświadczeniom;

– doskonalenie słuchu na zajęciach muzycznych;

– rozwijanie ekspresji twórczej w pracach plastycznych;

– zapoznanie dzieci z podziałem drzew na liściaste i iglaste oraz przedstawicielami różnych gatunków drzew;

–  poszerzanie wiadomości dzieci na temat cyklu rozwoju roślin;

–  doskonalenie sprawności ruchowej;

–  rozbudzanie ekspresji ruchowej i muzycznej;

–  dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie i zwracanie uwagi na ich piękno;

– poszerzanie słownika o nazwy zawodów artystycznych;

– doskonalenie inteligencji językowej poprzez rozwiazywanie zagadek słownych;

– zapoznanie z różnymi technikami malarskimi oraz rodzajami malarstwa;

– rozbudzanie ekspresji artystycznej; doskonalenie sprawności fizycznej;

– rozbudzanie zainteresowań muzyką, zapoznanie z twórczością i postacią Fryderyka Chopina;

– doskonalenie umiejętności matematycznych – rytmy;

– rozwijanie umiejętności matematycznych: dekodowania, porównywania kształtów i symboli;

– kształtowanie prawidłowej postawy sylwetki;

– poszerzanie wiedzy na temat kina animowanego;

– doskonalenie umiejętności budowania i zadawania pytań;

– wprowadzenie litery E, e.

PAŹDZIERNIK

Tydzień V.  Dary jesieni

Temat dnia        1. Warzywa – zdrowie na talerzu

 1. Owocowe szaleństwo
 2. Bezpieczne grzybobranie
 3. Jesienne zbiory
 4. Jak zatrzymać lato w słoiku?

 

 

 

 

 

Tydzień VI. Dbamy o zdrowie

Temat dnia        1. Co zjadamy?

 1. Ruch to zdrowie
 2. Dwie skarpety, czyli para
 3. Bakterie, wirusy
 4. Numer alarmowy 112

 

Tydzień VII. Jesienią w parku i w lesie

Temat dnia        1. Leśne zwierzęta

 1. Jesienne liście
 2. Dlaczego liście zmieniają kolor?
 3. Czy wszystkie drzewa mają liście?
 4. Jesienna sztuka

 

Tydzień VIII. Zabawy na jesienne wieczory

Temat dnia        1. Kim jest artysta?

 1. Malarz
 2. W świecie muzyki
 3. W kinie i w teatrze
 4. Pisarz, poeta – zgaduj- zgadula