Zmiany w opłatach w związku z okresem pandemii.

W porozumieniu z Organem Prowadzącym kwestie opłat za Przedszkole kształtują się następująco:

  • w maju - opłata stała, a co do wyżywienia - w zależności od liczby dni, w których dziecko przyjdzie (wyjątkowo płatne do 31.05)
  • w czerwcu - opłata stała dla dzieci pozostających w domu 50 zł (rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola zostaną powiadomieni sms-em do dnia 5.06)

W związku z obostrzeniami opłaty za przedszkole regulujemy tylko przelewem  - numer konta w zakładce Przedszkole/Opłaty