Dokumenty do pobrania dla rodziców dzieci, które od 25 maja wrócą do Przedszkola

Podanie - prośba

Oświadczenie Rodziców

Procedury bezpieczeństwa

Powyższe dokumenty należy dostarczyć do Przedszkola najpóźniej w poniedziałek 25.05.2020 r. do godz. 8.30.

Przedszkole jest czynne od 25 maja w godz. 8.00 - 16.00 ze względu na brak tzw. zbiorówek.

Dzieci prosimy przyprowadzać do godz. 8.30. Później zostanie zamknięte wejście i furtka.

Rodzice doprowadzają dzieci tylko do wejścia, stamtąd wyznaczony nauczyciel odbierze dziecko, pomoże przebrać w szatni i odprowadzi do sali.

Z nauczycielem danej grupy będzie można kontaktować się telefonicznie.