Priorytety naszego Przedszkola

Priorytety Przedszkola im. Świętej Rodziny w Skierniewicach

na rok szkolny 2020/2021

  1. Kształtowanie umiejętności korzystania z technologii multimedialnych oraz świadomego ich wykorzystywania.
  2. Bezpieczeństwo w środowisku przedszkolnym w odniesieniu do umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji i ponoszenia konsekwencji własnych wyborów.