Plan dnia

 • 7:00 – 8:20 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, praca indywidualna wspierająca rozwój dziecka

 • 8:20 – 8:30 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, czynności samoobsługowe

 • 8:30 – 9:00 Śniadanie:

  • 8.40 Muszelki
  • 8.30 Serduszka 
  • 8.35 Owieczki
  • mycie zębów
    
 • 9:00 – 10:30 Zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego

 • 10:30 –11.30 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery

 • 11:45 Obiad

 • 12:30 – 13:00 Odpoczynek w grupie OWIECZKI oraz MUSZELKI, zajęcia na świeżym powietrzu w grupie SERDUSZKA
 • 13:00 – 13:30 Zadania dydaktyczne realizowane według programu wychowawczego, wyjścia na świeże na powietrze

 • 13:30 – 14:15 Zajęcia dodatkowe

 • 14:15 – 14:30 Przygotowanie do podwieczorku, czynności samoobsługowe

 • 14:30 – 14:45 Podwieczorek

 • 14:45 – 16:30 Zajęcia dodatkowe. Zabawy stymulujące inicjowane przez nauczyciela, zajęcia wyrównawcze, zabawy podejmowane przez dzieci pod opieką nauczyciela w kącikach zainteresowań, rozchodzenie się dzieci.