Podziękowanie

Uprzejmie dziękujemy p. Nowakowskiej (mamie Ninki) za podarowanie do przedszkola zabawek i książeczek.