Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej im. Świętej Rodziny

Informator 2019/2020

Przedszkole Niepubliczne Diecezji Łowickiej Świętej Rodziny w Skierniewicach

2019/2020

          W naszym Przedszkolu pielęgnujemy wartości chrześcijańskie, zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego. Patronem Przedszkola jest Święta Rodzina z Nazaretu.

NASZE PODEJŚCIE DO DZIECKA

W miarę naszych możliwości staramy się traktować każde dziecko indywidualnie. Uważamy, że każdemu dziecku należy się szacunek, taki sam jak każdemu dorosłemu.

Kładziemy duży nacisk na samodzielność, kształtowanie postaw współpracy, rozbudzanie w dziecku chęci do poznawania świata, eksploracji i zdobywania doświadczeń, ukierunkowanie na czerpanie radości z aktywnego działania oraz przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.

PROGRAMY

W bieżącym roku szkolnym realizujemy następujące programy:

OWIECZKI: „Plac Zabaw”, wyd. WSiP

SERDUSZKA: “Odkryjmy Montessori jeszcze raz”

MUSZELKI: „Tropiciele”, wyd. WSiP

Katecheza:

„Jesteśmy dziećmi Bożymi” wyd. Święty Wojciech
„Ja jestem Dobrym Paterzem”, Barbara Surma – program Katechezy Dobrego Pasterza

Język Angielski:

OWIECZKI i SERDUSZKA: Tom and Keri” 

MUSZELKI:„Baby Beetles”

**************

Nasze priorytety:

 • Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych (poznawanie symboli narodowych i pielęgnowanie tradycji związanych ze świętami narodowymi)
 • Rozwijanie kompetencji matematycznych w życiu codziennym (z wykorzystaniem różnych rodzajów przeliczania miar)
 • Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z rówieśnikami i dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawach i sytuacjach życiowych

COMIESIĘCZNE MSZE ŚWIĘTE

W ramach realizowania treści programowych naszego Przedszkola, związanych z edukacją religijną, proponujemy Państwu udział we Mszy Świętej we wspólnocie Przedszkola w jedną niedzielę każdego miesiąca. Msze Święte odbywać się będą w kaplicy parafii Niepokalanego Serca Maryi.

WYCIECZKI

W ramach codziennej pracy z dziećmi planowane są wyjścia na plac zabaw, zajęcia na terenie oraz wycieczki po najbliższej okolicy.

Informacje o dalszych wycieczkach znajdować się będą na tablicy ogłoszeń.

W wycieczkach i wyjazdach biorą udział wszystkie dzieci. Jeśli ktoś z Państwa nie chce, aby dziecko uczestniczyło w wycieczce bądź wyjeździe, prosimy o nieprzyprowadzanie dziecka w tym dniu do Przedszkola.

DODATKOWE SPOTKANIA DLA DZIECI I RODZICÓW

W program pracy przedszkola wpisane są spotkania, w których bierze udział rodzina każdego dziecka. Oprócz Mszy Świętych w bieżącym roku szkolnym planujemy:

Różaniec (X), Jasełka i wigilię (XII), Dzień Babci i Dziadka (I), Droga Krzyżowa (IV), Dzień Mamy i Taty (V) oraz Zakończenie Roku (VI).

BIEŻĄCE INFORMACJE

Wszelkie informacje na temat planowanych działań, spotkań, dalszych wycieczek, wyjazdów do teatru, muzeum, terminach Mszy Świętej itp. będą umieszczane na tablicy ogłoszeń w szatni oraz na stronie internetowej: www.swrodzina.diecezja.lowicz.pl (w zakładce DLA RODZICÓW / AKTUALNOŚCI)

Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznawania się z tymi informacjami na bieżąco !!!

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA

Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola w godzinach 7:00 – 8:30

Aby pozwolić dzieciom kształtować ich niezależność Rodzice proszeni są o krótkie żegnanie się z dziećmi i nie przesiadywanie w szatni !!!

Rodzice przebywający zbyt długo w przedszkolu obniżają poczucie niezależności swoich dzieci.

Rodzice proszeni są o nie wchodzenie do sali, poza koniecznością przekazania informacji. Chęć przekazania informacji prosimy sygnalizować poprzez zatrzymanie się w progu sali, cierpliwie czekając na podejście nauczyciela.

Prosimy nie rozmawiać na odległość! Rozmowa na odległość w sali, w jakiejkolwiek formie nie jest wskazana. Dotyczy to zarówno rodziców jak i nauczycieli. Dzieci również będą uczone, że chcąc komuś, coś powiedzieć, należy podejść do tej osoby, bądź poczekać na podejście.

Po godzinie 8:30, ze względu na czas bezpośredniej, zaplanowanej pracy z dziećmi, rozmowa z nauczycielami w sali przedszkolnej jest niemożliwa.

Obecność

Regularna obecność dziecka na zajęciach jak i PUNKTUALNE PRZYBYWANIE są wskazana ze względu w pierwszym rzędzie na dobre samopoczucie dziecka w grupie. Dzieci powinny być przyprowadzone do przedszkola do godz. 8:30.

Prosimy o dołożenie wszelkich starań o punktualne przyprowadzanie dziecka.

Spóźnienia

Spóźnienie jest wyrazem braku szacunku wobec całej grupy przedszkolnej, zakłócającym działania całej grupy, zarówno dzieci jak i nauczycieli. Konsekwencja i rytuały są bardzo istotne dla rozwoju i poczucia bezpieczeństwa szczególnie w okresie przedszkolnym. Liczymy na współpracę i wsparcie z Państwa strony.

Późniejsze przybycie do przedszkola

Jeśli zdarzy się, że dziecko zostanie przyprowadzone po godz. 8:30 bardzo prosimy o uszanowanie czasu przeznaczonego na realizację naszych działań z dziećmi i wpuszczenie dziecka na salę bez niepotrzebnego hałasu.

Prosimy, aby spóźnienia spowodowane ważnymi powodami zostały zgłoszone telefonicznie do godz. 8:30.

Odbieranie dziecka z przedszkola

Dziecko można odbierać z przedszkola w godzinach 12:30 – 13:00 lub 15:00 – 16:30 przez rodziców bądź inne osoby pełnoletnie pisemnie upoważnione przez rodziców do odbioru dziecka. Prosimy poinformować osoby upoważnione, że mogą zostać poproszone o okazanie dowodu osobistego.

W sytuacji, kiedy istnieje podczas odbioru potrzeba przekazania jakiejś informacji prosimy o cierpliwe poczekanie na nauczyciela i unikanie wszelkiego, niepotrzebnego hałasu, który mógłby zakłócić działania dzieci.

Na dzieci czekamy na korytarzu. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci nie są czasem przeznaczonym na obserwację.

!!! Z chwilą pojawienia się rodzica dziecko porządkuje miejsce swojej pracy i jest odbierane od razu.

Rodzeństwa nie odbierają dzieci. Zawsze musi się nauczycielowi pokazać rodzic!!!

Osobie nietrzeźwej dziecko nie zostanie wydane.

Wcześniejszy odbiór dziecka

W sytuacji konieczności wcześniejszego odebrania dziecka z Przedszkola prosimy o informację w momencie przyprowadzenia dziecka do Przedszkola. Odbiór dziecka powinien odbyć się tak, aby w żaden sposób nie zakłócać pracy nauczyciela z dzieckiem oraz pracy pozostałych dzieci.

Zabrania się głośnego mówienia i zakłócania działalności innych dzieci!

Nieobecności

Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie planowanych, dłuższych nieobecności.

Nieusprawiedliwiona obecność przez okres dłuższy niż jeden miesiąc spowoduje skreślenie dziecka z listy.

!!! UBIÓR

W przedszkolu kładziemy duży nacisk na samodzielność dzieci. Prosimy aby dzieci były ubrane wygodnie i praktycznie. Wskazane jest unikanie szelek i trudnych do rozpięcia czy zapięcia guzików oraz sznurowanych butów, klapek, japonek. Wygodne ubranie zwiększa u dziecka poczucie bezpieczeństwa.

Prosimy również, aby nie ubierać dzieci w rzeczy, które nie chcecie Państwo, aby zostały pobrudzone.

Wszystkie dzieci muszą posiadać kompletny zestaw ubrań na zmianę w przedszkolu (para bielizny, skarpety, bluzka, spodnie) oraz umieszczony w specjalnie przygotowanym woreczku strój do gimnastyki (krótkie spodenki oraz gładka koszulka).

Rodzice proszeni są o zwrócenie uwagi na porządek w szatni tzn.

 1. Buty stawiamy zawsze na „półce”.
 2. Kurtki wieszamy na wieszaku.
 3. Szaliki i czapki kładziemy na górnej półce.
 4. Strój do gimnastyki umieszczamy w specjalnie przygotowanym do tego podpisanym woreczku.
 5. Nie pozostawiamy rzeczy na szafce.

Czas na świeżym powietrzu jest przewidziany KAŻDEGO DNIA, kiedy pogoda na to pozwala. Jednakże może się również zdarzyć krótszy pobyt na świeżym powietrzu, w sytuacji gorszych warunków pogodowych, dlatego prosimy aby ubierać dzieci stosownie do pogody.

CHOROBY

Alergia

Wszelkie alergie (uczulenia na białko, roztocza, ugryzienia przez owady i inne) oraz choroby przewlekłe powinny być zgłoszone zanim dziecko rozpocznie udział w zajęciach.

Sytuacje nagłe

Rodzice zostaną wezwani telefonicznie i zobowiązani odbioru dziecka w następujący sytuacjach:

 • Podwyższona temperatura
 • Biegunka
 • Wymioty
 • Wysypka
 • Niepokojących objawów, które wymagają od nauczyciela zwrócenia większej uwagi na dziecko, kosztem innych dzieci
 • Niepokojących objawów, które sprawiają, że dziecko zachowuje się w sposób dla niego nienaturalny i nie czuje się bezpiecznie
 • Wypadków

W trosce o zdrowie wszystkich dzieci w przedszkolu Rodzice są zobowiązani do zgłaszania chorób zakaźnych swoich dzieci (wiatrówka, szkarlatyna, świnka, grypa itp.)

Przed powrotem dzieci powinny być wolne od ww. objawów przez co najmniej 24 godziny.

!!! Dzieci, które według rodziców czują się wystarczająco dobrze, aby wrócić do przedszkola po chorobie, uznawane są za wystarczająco zdrowe, aby w tym dniu wyjść na spacer w trakcie pobytu w przedszkolu.

Nagłe wypadki

W sytuacji kiedy dziecko ulegnie wypadkowi i zajdzie potrzeba wezwania pogotowia rodzic zostanie o tym poinformowany telefonicznie.

W przedszkolu nie podajemy dzieciom żadnych leków, chyba że są to leki stałe, które mogą być podane tylko za pisemnym upoważnieniem Rodzica.

Do Przedszkola uczęszczają dzieci z przewlekłymi chorobami np. astmą.

ŻYWIENIE

W przedszkolu dzieci otrzymują 3 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek. Dzieci nakładają posiłki samodzielnie i są uczone zjadania porcji, które sobie nałożyły. Jeśli jakieś dziecko będzie odmawiało zjedzenia posiłków rodzic zostanie o tym poinformowany.

!!! Prosimy, aby nie przyprowadzać dzieci do przedszkola z jedzeniem.

Woda lub herbata oraz kanapki są do dyspozycji dziecka podczas całego dnia.

CZEGO NIE NALEŻY PRZYNOSIĆ DO PRZEDSZKOLA?

Landrynek, żelków, tik-taków, monet, kremów, śrubek, szminek, zabawek i innych temu podobnych przedmiotów.

Proszę wziąć pod uwagę fakt, że niektóre przedmioty mogą być niebezpieczne dla zdrowia dzieci (np. możliwość zakrztuszenia, alergie), a nauczyciel nie może być odpowiedzialny za to co dzieje się z przedmiotami, o których nawet nie wie, że dzieci je przy sobie posiadają.

!!! Prosimy również nie ubierać dzieci w ubrania z bohaterami bajek typu: Batman, Superman, Hello Kity czy z trupimi czaszkami ze względu na chrześcijański charakter Przedszkola. Wymienione symbole stanowią bowiem element zagrożeń duchowych.

NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIE

Jeśli jakieś dziecko swoim zachowaniem będzie zagrażało bezpieczeństwu innych dzieci, wpływało destrukcyjnie na zachowanie innych lub zachowywało się agresywnie zostanie odseparowane od grupy, pod opieką dorosłego. Informacja o zastosowaniu takiej procedury wobec dziecka zostanie zakomunikowana rodzicowi w momencie odbioru.

Powtarzające się niewłaściwe zachowania dziecka mogą w konsekwencji doprowadzić do wypisania dziecka z przedszkola.

ŚWIĘTOWANIE URODZIN

Każde dziecko w przedszkolu obchodzi urodziny. Z tej okazji przewidziana jest specjalna celebracja urodzin, którą należy wcześniej przygotować. Rodziców prosimy o:

 • !!! Wcześniejsze ustalenie dnia, w którym świętować będziemy urodziny dziecka
 • Przygotowanie poczęstunku (wg uznania- mile widziane owoce, orzeszki) i dostarczenie go w godzinach porannych.
 • Przygotowanie kilku zdjęć, przedstawiających dziecko w różnych okresach życia. Zdjęcia powinny być przygotowane w wersji drukowanej, nie cyfrowej.

KONSULTACJE

Najlepszym czasem na zasięgnięcie u nauczycieli informacji na temat rozwoju dziecka w przedszkolu są konsultacje. Konsultacje odbywać się będą w wyznaczonych dniach. Terminy konsultacji będą podane na początku każdego miesiąca. Istnieje również możliwość umówienia rozmowy z nauczycielami poza terminem konsultacji. Gorąco zachęcamy do spotkań.

PRZEPŁYW INFORMACJI RODZIC – RODZIC

Zachęcamy do wymiany numerów telefonów i adresów mailowych. Rodzice, którzy wyrażą taką chęć, mogą wpisać się na specjalnie przygotowaną listę, która po uzupełnieniu zostanie przekazana wszystkim rodzicom.

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Opłaty za przedszkole należy regulować na konto przedszkola (do 10 dnia każdego miesiąca) lub w wyznaczone dni gotówką.

Nr naszego konta: 13 1240 3347 1111 0010 5937 7268

Opłaty w roku 2015/2016:

czesne – 200 zł

stawka żywieniowa – 9 zł/dzień

roczna składka na pomoce – 360 zł – w jednej lub 3 ratach po 120 zł.

ubezpieczenie – 30 zł – do końca września

W sytuacji niemożliwości uregulowania opłaty w wyznaczonym terminie prosimy o kontakt.