Plan dnia

  • 7:00 – 8:20 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne, praca indywidualna wspierająca rozwój dziecka

  • 8:20 – 8:30 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, czynności samoobsługowe

  • 8:30 – 9:00 Śniadanie

  • 9:00 – 10:30 Zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego

  • 10:30 –11.30 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery

  • 11:45 Obiad

  • 12:30 – 14:15 Odpoczynek, zajęcia na świeżym powietrzu, zadania dydaktyczne realizowane wg programu
  • 14:15 – 14:30 Przygotowanie do podwieczorku, czynności samoobsługowe

  • 14:30 – 14:45 Podwieczorek

  • 14:45 – 16:30 Zabawy stymulujące inicjowane przez nauczyciela, zajęcia wyrównawcze, zabawy podejmowane przez dzieci pod opieką nauczyciela w kącikach zainteresowań, rozchodzenie się dzieci.