Rekrutacja

Na rok szkolny 2021/2022. Prosimy o pobranie Karty zgłoszenia, wypełnienie jej i przyniesienie do Placówki. Mamy jeszcze wolne miejsca.

Służymy informacjami o każdej z tych grup, zapraszamy na rozmowę z dyrekcją i pracownikami (po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym - 885 555 375).