Różaniec przygotowany przez naszą grupę

Drodzy Rodzice, 26 października nasza grupa przygotowuje występ na wspólny różaniec o godzinie 15.30. Prosimy, aby wszystkie dzieci nauczyły się refrenu piosenki o ks. Kardynale Wyszyńskim , tytuł " O niezłomny Prymasie Tysiąclecia", link do piosenki na youtube https://www.youtube.com/watch?v=ol_THVQgulg

Tekst refrenu: O niezłomny Prymasie Tysiąclecia,

                       Kardynale Stefanie Wyszyński,

                       Gdy w sercach naszych brakuje znów miłości,

                       Módl się za nami i prowadź do świętości.

Wybrane przez nas dzieci śpiewają zwrotki, a reszta grupy całość. Oczywiście będziemy się uczyć tego wspólnie, ale będzie łatwiej jeśli dzieci poćwiczą w domu.

I jeszcze jedna prośba- na koniec października planowany jest w przedszkolu bal Wszystkich Świętych, proszę pomyśleć o przebraniach dzieci za świętych, np. królowa, rycerz, anioł,święci....