WYTYCZNE ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA GIS Z 31.03.2022

GIS

Informujemy, że Główny Inspektor Sanitarny w dniu 31 marca 2022 roku wydał nowe wytyczne dotyczące zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego dla przedszkoli.

Najważniejsze informacje w skrócie:

1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów infekcji.

2. Do przedszkola dzieci są przyprowadzane przez osoby zdrowe , po jedno dziecko przychodzi jeden opiekun.

3. Rodzice dzieci przynoszących zabawki do przedszkola powinni zadbać o jej regularne czyszczenie.

4. W przypadku niepokojących objawów u dziecka wskazujących na infekcję będą powiadamiani rodzice w celu jego pilnego odebrania.

Wytyczne GIS 31.03.2022