Zgody na badania przesiewowe

Bardzo prosimy o podpisywanie u nauczycieli w grupie zgód na przesiewowe badania logopedyczne oraz z terapii ręki, a także na udzielanie dziecku pomocy psychologiczno -pedagogicznej, gdy zajdzie taka potrzeba.