Priorytety naszego Przedszkola

Priorytety na rok szkolny 2021/2022

  1. "Nasza mała Ojczyzna" – poznawanie piękna swojego regionu, poszerzanie wiedzy o wybitnych Polakach z terenu Skierniewic i okolic, poznawanie zabytków w najbliższej okolicy.
  2. Kształtowanie i rozwijanie podstawowych powinności moralnych: życzliwości, wrażliwości, empatii oraz kształtowanie samoakceptacji i wiary we własne siły.
  3. "Z ekologią na Ty" – promowanie i kształtowannie zdrowego trybu życia oraz postaw proekologicznych.